Tarih

Çernobil

Çernobil faciası, 26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nde yapılan gelen deney sırasında meydana gelen nükleer bir kazadır. ..

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945 yılında kurulmuş olan uluslararası bir örgüttür. Dünya barışını ve güvenliğini korumak, ülkele..

Milli Bayramlar (Türkiye)

Milli bayramlar, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasındaki önemli günleri temsil eder. Türkiye'de 4 adet milli bayram va..

Mustafa Kemal Atatürk

1881-1938 yılları arasında yaşamış Türk devlet adamıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Osmanlı Devlet..

Çingeneler

Çingeneler; Kuzey Hindistan’ın Penjap bölgesinden, Sind nehri havzası boyunca bütün dünyaya yayıldığına inanılan Hint-Avrupa k..

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı, 1040 yılında her ikiside Türk olan, Gazneli Devleti ile Selçuklu Devleti arasında yapıld..

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Selçukluların devamı olarak Anadolu'da kurulan Türk devletidir. Devletin kurucusu olan Kutal..

Karesioğulları

Balıkesir ve civarında kurulan ve Osmanlıların ilk ilhak ettikleri Türkmen beyliğidir. Karesioğulları Beyliği'nin kurucusu ..

Babiller

Birinci Babil Devleti, MÖ 1894 yılında Mezopotamya bölgesinde, Sümer ve Akad uygarlıklarının topraklarında kurulmuştur. İkinci Ba..

Avrupa Topluluğu

  Avrupa Topluluğu, 1965 yılının temmuz ayında yapılan 'Bütünleşme Anlaşmasının', 1967 yılının temmuz ayında uygulamaya geçirilme..

Sanayi Devrimi

18. yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücü kullanılarak yapılan üretimin, buhar gücüyle çalışan maki..

Lidyalılar

Lidyalılar, Milattan Önce 700-300 yılları arasında, Batı Anadolu'da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında yaşamışlar..