Tarih

Büyük Selçuklu Devleti

Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun, Kınık boyu tarafından kuruldu.Selçukluların bilinen ilk atası, Oğuz Yabgu Devleti'nde..

İsmet İnönü

Mustafa İsmet İnönü (1184;İzmir) 1884-1973 yılları arasında yaşamış Türk asker, siyaset ve devlet adamıdır. Türkiye’nin i..

Mustafa Kemal Atatürk

1881-1938 yılları arasında yaşamış Türk devlet adamıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Osmanlı Devlet..

Karesioğulları

Balıkesir ve civarında kurulan ve Osmanlıların ilk ilhak ettikleri Türkmen beyliğidir. Karesioğulları Beyliği'nin kurucusu ..

Babiller

Birinci Babil Devleti, MÖ 1894 yılında Mezopotamya bölgesinde, Sümer ve Akad uygarlıklarının topraklarında kurulmuştur. İkinci Ba..

Avrupa Topluluğu

  Avrupa Topluluğu, 1965 yılının temmuz ayında yapılan 'Bütünleşme Anlaşmasının', 1967 yılının temmuz ayında uygulamaya geçirilme..

Sanayi Devrimi

18. yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücü kullanılarak yapılan üretimin, buhar gücüyle çalışan maki..

Lidyalılar

Lidyalılar, Milattan Önce 700-300 yılları arasında, Batı Anadolu'da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında yaşamışlar..

Sümerler

Mezopotamya'nın güneyinde bulunan Sümer şehri, Milattan Önce 4000-2350 yılları arasında Orta Asya'dan gelen Sami Kavmi tarafında..

İstanbul'un Fethi

 Bizans İmparatorluğu, elindeki bütün toprakları kaybetmiş ve sadece İstanbul kalmıştı. İstanbul bir çok bakımdan önemli bir şe..

Karakoyunlular

1351-1469 tarihleri arasında Doğu Anadolu, İran, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan’da hüküm sürmüş bir Türkmen Devleti'dir..

Otuz Yıl Savaşları

30 Yıl Savaşları, 1616-1648 tarihleri arasında Avrupalı birçok devletin katıldığı savaşlardır. Dünya tarihinin en kanlı din sa..