Kültür ve Sanat

Tiyatro

Tiyatro

Tiyatro, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların yazıldığı metinlerin seyirci önünde sahnelenmesi ile gerçekleşen bir sanattır. Ti..

Modern Mimari

Modern Mimari

Modern mimari, 1. Dünya Savaşı'nı izleyen 10 yıl içinde birçok batı ülkesinde ortaya çıkmış yeni bir mimari tarzdır. Mode..

Eski Türklerde Kültür Ve Yaşam

Eski Türklerde Kültür Ve Yaşam

Eski Türklerin en önemli özelliklerinden biri  de yaşadığı her coğrafyaya uyum sağlayabilmeleridir. Buna bağlı olarak atlı göçebe..