Kültür ve Sanat

Caz (Jazz)

Caz (Jazz), günümüzde pek çok kültür ve topluluk için ayrı anlamlar taşıyan hatta hissiyatı kişiden kişiye değişen, kendi içinde d..

Tiyatro

Tiyatro, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların yazıldığı metinlerin seyirci önünde sahnelenmesi ile gerçekleşen bir sanattır. Ti..

Modern Mimari

Modern mimari, 1. Dünya Savaşı'nı izleyen 10 yıl içinde birçok batı ülkesinde ortaya çıkmış yeni bir mimari tarzdır. Mode..