Bilgisayar

Solid State Disk (SSD)

Türkçe'de Katı Hal sürücüsü anlamına gelmektedir. Veri depolamak için geliştirilmiştir ve sabit disklerin yerini almışlardır. ..

Programlama Dili

Programlama dili; belli bir algoritmayı ifade etmek için kullanılan, kullanıcının bilgisayarla iletişim kurmasını ve yönetmes..

Veritabanı

Veritabanı, taşınabilen, güncellenebilen ve silinebilen bilgileri depolayan yazılımdır. Sözcük kökeni Veri ve tabandan gelmektedi..

İşlemci

Bilgisayara ait tüm birimlerin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol eden ayrıca veri işleme göre..

Anakart

Bilgisayar da bulunması gerekli olan tüm parçaları üzerinde barındıran ve bilgisayar da bulunması zorunlu olan donanım birimidi..

Bilgisayar

Bilgisayar; bilgileri depolayan, gerektiğinde geri getiren sistemler bütünüdür. Sıfır ve birlerle çalışır. İkili sayı sistemide de..

Üç Boyutlu Yazıcı

Üç boyutlu çizilmiş olan nesneleri katı formda gerçek bir ürün olarak ortaya çıkaran makinelere üç boyutlu yazıcı (3d yazıcı) d..

Microsoft Office

Microsoft Office, Microsoft firması tarafından ilk olarak 1989 yılında tanıtılan, çeşitli işletim sistemlerinde kullanıl..