Ekonomi

Büyük Buhran

Büyük Buhran

Büyük Buhran, 1929'dan 1939'a kadar süren, sanayileşmiş dünya tarihindeki en kötü ekonomik kriz olarak kabul edilir.Dü..

Bitcoin

Bitcoin

2008 yılında açık kaynak kodlu yazılım olarak ortaya çıkan Bitcoin, geniş çevrelerce dünyanın ilk ve en iyi dijital para birimi..

Keynesyen İktisat

Keynesyen İktisat

Keynesyen İktisat teorisi, 1929 yılında ortaya çıkan Büyük Buhran sonucu meydana gelen depresyon ortamını gidermek amacıyla..

Çocuk İşçiliği

Çocuk İşçiliği

Çocuk işçiliği, çocukları yaşamdan alıkoyan, eğitimlerini engelleyici, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar veren işlerdir...

Mobbing

Mobbing

Mobbing, işyerinde, bir veya birden fazla çalışana karşı sistematik olarak uygulanan ve kişiyi yıldırmaya yönelik davranışl..