Ekonomi

Kayyum

Bir malın ya da bir yerin belirli bir süre zarfında yönetilmesi için resmi makamlarca yetkilendirilmiş kişiye kayyum denilm..

Büyük Buhran

Büyük Buhran, 1929'dan 1939'a kadar süren, sanayileşmiş dünya tarihindeki en kötü ekonomik kriz olarak kabul edilir.Dü..

Bitcoin

2008 yılında açık kaynak kodlu yazılım olarak ortaya çıkan Bitcoin, geniş çevrelerce dünyanın ilk ve en iyi dijital para birimi..

Borsa

Borsa; aracılar sayesinde alıcı ve satıcının karşılaştığı bir pazar olarak tanımlanmaktadır.Kıymetli evrak olarak bilinen hisse ..

Çocuk İşçiliği

Çocuk işçiliği, çocukları yaşamdan alıkoyan, eğitimlerini engelleyici, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar veren işlerdir...

Mobbing

Mobbing, işyerinde, bir veya birden fazla çalışana karşı sistematik olarak uygulanan ve kişiyi yıldırmaya yönelik davranışl..