Kayyum

Kayyum

Bir malın ya da bir yerin belirli bir süre zarfında yönetilmesi için resmi makamlarca yetkilendirilmiş kişiye kayyum denilmektedir.  Kayyumlar devlet tarafından belirli bir idare yönetiminin belirli nedenlerden dolayı yönetim işlemini yerine getirmemesi ya da bir şirketin iflas etmesi durumunda atanır. Kayyumlar mahkemelerin verdikleri görevleri yapmak için bulunurlar.

BÖLÜM 1
Kayyumların Görevleri Nelerdir?

Kayyumların Görevleri Nelerdir?

Kayyumlar bir şirket ya da kuruma atandıkları zaman kendilerine bazı görev ve sorumluluklar da verilmektedir.Bu görev ve sorumluluklar şöyle sıralanabilir.

  • Kayyumlar atandıkları yerlerin bütün görev ve sorumluluğunu alarak orada her türlü kararı alabilirler.
  • Bulundukları yerde suç unsur ya da suça teşvik edici unsurlar varsa bunlara son verirler.
  • Her nereye atandılar ise oranın faaliyetlerini herhangi bir aksaklığa uğratmadan yapması asli görevleridir.
  • Kayyum atandığı yerin görevlerini yerine getirmezse şikayet edilip görevden alınabilir.

BÖLÜM 2
Kayyumlar Ne Tür Durumlarda Atanır?

Kayyumlar ataması yapılırken belli başlı durumlar gözetilir. Bunlar usulsüzlük, belirsizlik, kurumların işleyişinde aksaklık ve düzensizlik var ise atanırlar. Atanma durumları 3 şekilde olur.

  • Temsil Kayyumu
  • Yönetim Kayyumu
  • İstek Kayyumu

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Büyük Buhran
Enflasyon
Konjonktür