Psikoloji

Bilişsel Gelişim Kuramı

İsviçreli psikolog Jean Piaget, zihin gelişimiyle sistematik ve bilimsel olarak ilgilenen ilk araştırmacılardan biridir. Biliş..

Küçük Albert Deneyi

Amerikalı Psikolog John Watson tarafından gerçekleştirilmiştir. Korkunun insanda doğuştan mı var olduğu veya refleks olarak s..

Zeigernik Etkisi

Kişilerin tamamlayamadığı veya bir şekilde bölünmüş olan yaşantıların, tamamlanan yaşantılara göre daha fazla hatırlandığını..

Psikoz

Psikoz, kişinin gerçek ve hayal arasında ki farkı anlamadığı, yani nörolojik problemlere yol açan psikolojik bir hastalık..

Renk Psikolojisi

Renklerin insanlar üzerinde ne gibi etkileri olduğuna dair yapılan araştırmalar "renk psikolojisi" adı altında toplanmı..

Hebefrenik Şizofreni

Şizofreni yüzde 0,3 ila 0,7 oranında yaygınlığa sahip olan ve işlevsellikte ciddi bozulmalara neden olabilen, yaşam boyu devam e..

Id, Ego, Superego

Sigmund Freud’un en iyi bilinen fikirlerinden biri, insan ruhunun üç ayrı, fakat birbiriyle etkileşimde olan, kısımdan oluştuğ..

Oidipus Kompleksi

Sigmund Freud'un en çok tartışma yaratan teorisi Oedipus Kompleksi (Oidipus Karmaşası), çocukların erken dönemlerinde karşı ci..

Telekinezi

Telekinezi; bir maddeyi, fiziksel temas uygulamadan hareket ettirme ve maddenin şeklini değiştirebilme bec..

Üstün Yetenekli Çocuklar

Üstün yetenekliliği Renzulli 3 sac ayağı ile tanımlamaktadır. Renzulli'ye göre üstün yeteneklilik; genel-özel yetenek, motivasyon ..

Akıl Haritaları

Akıl haritaları bir öğrenme ve hafıza güçlendirme tekniğidir. Tony Buzan öğrenciyken derslerde not almakta zorlandığı için bu tekn..

Disleksi

Disleksi akademik yönde görülen ve 3 yaşından sonra belirti göstermeye başlayan bir öğrenme bozukluğudur. Beynin bazı bölgelerin..