Beden Dili, Jest ve Mimikler

Beden Dili, Jest ve Mimikler

Beden dili duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu vb. hareketler ile anlatılmasıdır. Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında jestler ve mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığı ile ifade edilen iletişim biçimlerini kapsar.

Baş, el , kol , ayak ve beden duruşu ile karşıdakine verilen sözsüz mesajlara jest denir. Çoğunlukla mimiğin bütün içinde yer alır.

Mimik ise his ve düşüncelerimizin etkisiyle yüzümüzde beliren hareketlerdir.

Jest ve mimikler ses ile desteklendiğinde insanlar arasında iletişim ileri boyutta olabilir. Karşımızdakine bir şeyler anlatmak için konuşmamıza gerek kalmaz. Bazen tek bir hareketimiz ya da tek bir bakışımızla konuşarak anlatamayacağımız şeyleri gösterebiliriz.

BÖLÜM 1
Jestler

Jestler
  • Heyecan Jesti: Gözler kapanık açılır, göz kapakları aşağı iner ve baş sallanır. Vücut titrer.
  • Aksiyon jesti: Eldeki bir şeyi atmak, fırlatmak.
  • Taklit jesti: Kaşlar kalkar, gözler büyür, ağız hafifçe açılır, dudak kenarları yukarı kıvrılır. Sinirlenme anında kaşlar çatılır, burun delikleri açılır, dudaklar aralanır ve alt dişler üst dişlerden önce görülür.
  • İşaret jesti: Baş, kol ve gözler işaret edilen şeye doğru döner.
  • Boyut belirten jestler: Küçük bir şeyi anlatmak için işaret parmağı ile baş parmak birleştirilir. Avuç içleri birbirine yaklaştırılarak darlık, uzaklaştırılarak genişlik anlatılır.
  • Şekil belirten jestler: Avuç içi yatay ve yere dönük olursa düz olan şey anlatılır.

BÖLÜM 2
Mimikler

Mimikler
  • Alnı kırıştırmak: Azarlama, söylenenleri düşünüp taşınma anlamı taşır. Sinirlenme, kızma anlamındadır.
  • Gözleri döndürmek: İnanmazlık ya da şüphe belirtmektir. Merak ve korkuyu aynı anda hissetmektir.
  • Tek yönlü gülmek: Alay ifade eder.
  • Burun deliklerini büyütmek: İğrenme ya da tiksinme anlamındadır. Bir durumu beğenmeme anlamına gelir.
  • Birine karşı esnemek: Kişinin sıkıldığını belli eder.
  • Gözlerini kırpmadan bakmak: Cesaretini kırma ya da tehdit anlamına gelir. Karşıdaki kişiye hayranlık duyma anlamına da gelebilir.
  • Bedenini taşlaşmış gibi tutmak: Reddetme, sosyal mesafeyi yükseltme anlamına gelir. Korkmak ve çekinmek anlamına da gelir.

BÖLÜM 3
Beden Dilinin Önemi

  • Beden dili kullanarak karşımızdakini daha iyi anladığımızı ifade edebiliriz.
  • Beden dilini kullanarak karşımızdakini daha çok etkileyebiliriz.
  • İlk karşılaşmada beden dili çok önemlidir çünkü insanlar birbirlerini gördüklerinde ilk hissettikleri ve düşündükleri şeylere inanırlar.
  • Beden dili bazen kelimelerin anlatamadıklarını anlatır ve bu insanlar arasındaki önemli bir iletişimdir.

BÖLÜM 4
Beden Dilini Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Çok rahat şekilde hareket edilmemelidir.
  • Karşılıklı iletişim kurarken çok fazla sabit kalınmamalıdır.
  • Karşı tarafı rahatsız edecek sesler çıkarılmamalıdır.
  • Karşı tarafı rahatsız edici hareketler yapılmamalıdır.
  • Karşı tarafın gözlerine çok uzun süre bakılmamalıdır çünkü bu rahatsız edici olabilir.

Bu İçeriğe Tepki Ver

9
Bravo
7
Sevdim!
6
Çok iyi!
12
Hoş değil!
9
Yok artık!
14
Kızgın:!
9
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

avatar
Yazar
Bilişsel Gelişim Kuramı
Küçük Albert Deneyi
Zeigernik Etkisi
Klasik Koşullanma
Animizm
Psikoz
Renk Psikolojisi