Felsefe ve Din

Amişler (Amishler)

Amişler, zulümden kaçmak için iki yüzyıldan daha uzun bir süre önce Avrupalı ​​Anabaptistlerden ABD'ye gelen yaklaşık 200...

Paskalya Yumurtası

İlk ilahi din olan Hristiyanlığın en önemli ve eski bayramlarından bir tanesi Paskalya Bayramı her yıl Hristiyanlar tarafın..

Artemis (Diana)

Artemis, Yunan mitolojisinde, vahşi hayvanların tanrıçası, av & bitki örtüsü, doğum tanrıçası olarak kabul edilir. Zeus ve Let..

Heimdall

İskandinav mitolojisindeki Aesir tanrılarından birisidir. Işık tanrısıdır ve Tanrıların gözcüsüdür. Bifrost Köprüsünün be..

Thor

İskandinav mitolojisi tanrılarından birisidir. Bir çok hikayede adı geçen iyi huylu, oldukça güçlü bir tanrıdır. Asgard’ın v..

Loki

İskandinav mitolojisinin bilindik tanrılarından biridir. En aldatıcı ve hilekar tanrıdır. İskandinav mitolojik hikayel..

Odin

İskandinav mitolojisinin baş tanrısıdır. Her şeyin efendisi, ölümün efendisi, darağacı tanrısı, yüklerin ve mahkumların t..

Presokratik Dönem Filozofları

Antik Yunan, 6. yüzyılda, doğa felsefesinin kökenlerinin atıldığı yer olarak bilinmektedir. Doğayı ve evreni anlama ve açıklama ..

Panoptikon

Mevcut iktidarların, bireyleri gözetleyebilme ve kontrol edebilme ihtiyacından doğan panoptikonlar, 1787 yılında Jeremy Benth..

Zerdüştlük

Persler döneminde ortaya çıkan en önemli dini inanışlardan Zerdüştlük günümüzün İran bölgesinde hala bazı bölgelerde haki..

Pozitivizm

Felsefe ve sosyolojide önemli bir yere sahip olan pozitivizm kavramı, genel itibariyle, gözlenebilen ve deney yoluyla aç..

Cennet

Cennet; İslam dinine göre, ömür boyunca iyilik yapmış, günah ve haramdan kaçınmış kişilerin öldükten sonra gidecekleri eb..