Felsefe ve Din

Presokratik Dönem Filozofları

Presokratik Dönem Filozofları

Antik Yunan, 6. yüzyılda, doğa felsefesinin kökenlerinin atıldığı yer olarak bilinmektedir. Doğayı ve evreni anlama ve açıklama ..

Zerdüştlük

Zerdüştlük

Persler döneminde ortaya çıkan en önemli dini inanışlardan Zerdüştlük günümüzün İran bölgesinde hala bazı bölgelerde haki..

Pozitivizm

Pozitivizm

Felsefe ve sosyolojide önemli bir yere sahip olan pozitivizm kavramı, genel itibariyle, gözlenebilen ve deney yoluyla aç..

Cehennem

Cehennem

Cehennem;İslam dinine göre, günahkarların öldükten sonra gidecekleri ebedi boyuttur. 7 tabakadan oluşur ve her tabakada işleni..

Postyapısalcılık

Postyapısalcılık

Postyapısalcılık, post ifadesinin verdiği "sonralık" anlamı ile birlikte düşünüldüğünde yapısalcığa getirilen önemli eleştirile..

Varoluşçuluk

Varoluşçuluk

Temel ihtiyaçların ve güdülerin dünya üzerinde ilk karşılık bulmaya başladığı zamanlardan beri insanlar düşünmüş, so..

Astral Seyahat

Astral Seyahat

Astral seyahat; okültizmde ve teozofide kullanılan bir terimdir. Parapsikolojiyle uğraşan kişiler bu terimler üzerinde durara..

Feminizm

Feminizm

Feminizm, kadınların erkeklerle siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda eşit olması gerektiğini savunan bir ideolojidir. Kavram batı..

Herakleitos

Herakleitos

Herakleitos, M.Ö. VI -V inci yüzyıllar arasında yaşamış ilk çağ filozoflarındandır. Evrenin temel taşının, asıl maddesinin, "a..

Anarşizm

Anarşizm

Anarşizm en genel tanımıyla; yönetimin olmaması gerektiğini ve yönetimin gereksiz olduğunu savunan ideolojik görüş olarak tan..

Minimalizm

Minimalizm

Sadecilik olarak da bilinen bu kavram özellikle modern sanat ve müzik alanlarında 1960'lı yıllardan bugüne son zamanlarda oldukç..

Liberalizm

Liberalizm

Liberalizm, Batı siyasi felsefesinin en önemli kuramlarından biridir. Liberalizmin çıkış noktası insan,özgürlük ve eşitliktir..