Kimya

Polimer Katkıları

Polimerlerin mekanik, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin, yalnızca bu moleküler yapıda yapılan değişiklikle elde edilenden çok da..

Korozyon

Korozyon bir metalin istenmeyen ve tahrip edici bir reaksiyona maruz kalması olarak tanımlanır. Korozyon bir elektrokimyasal re..

Su

Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan canlılar için hayati öneme sahip olan renksiz, kokusuz sıvıdır. Dünya üzerind..

Fosfor

Periyodik tablonun sağ üst kısmında bulunan ve simgesi "P" olan fosfor, hücre yapısı ve insan yaşamı için önemli elementlerde..

Selenyum

  Selenyum, atom numarası 34 olan ve periyodik cetvelde 4. periyot 6a grubunda yer alan bir elementtir. Toprakta, bazı gı..

Kovalent Bağ

Kovalent bağ, kimyada, bir elektron çiftinin iki atom arasındaki paylaşımından kaynaklanan intraktomik bağdır. Bağlanma, çekirdek..

Karbondioksit

Karbondioksit, oda sıcaklığında renksiz, kokusuz bir gazdır. Her soluduğunuzda, karbondioksit molekülleri vücudunuzu terk eder ve..