Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1475 tarihinde Trabzon'da doğdu. Babası birinci Selim, annesi Ayşe Hafza hatundur. Onuncu Osmanlı padişahı ve 89. islam halifesi olan Kanuni, babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine 1520'de tahta çıktı. 46 yıl boyunca hükümdarlık yapan Kanuni, Osmanlı Devletinin en uzun süre tahtta kalan padişahı olmuştur. Kanuni döneminde fetihlerin yanı sıra kültür ve uygarlık alanında da birçok yenilik yapılmıştır.

Osmanlı Devleti Kanuni döneminde hem doğuda hem de Batı'da ekonomik, siyasi ve askeri yönden güçlü bir devlet haline gelmiştir. Babası döneminde zemini hazırlanan fetihlerin yapılması öncelikli olmuştur. Doğuda ve batıda uzun seferlere çıkılmıştır. Batıda Macaristan ve Avusturya, doğuda İran, denizlerde ise Malta, İspanya, Venedik, Portekiz gibi devletlerle savaşlar yapıldı. Bu savaşların sonucunda Osmanlı devleti, Avrupa'da önemli bir imparatorluk haline geldi.

BÖLÜM 1
İç İsyanlar

Ahmet Paşa= Sadrazamlık sırası kendisinde olduğu halde, kendisine değil de İbrahim Ağaya verildiği için Memlüklerden de destek alarak İsyan başlattı. Bu isyan Vezir Kadızade Mehmet Bey tarafından bastırıldı.

Kalenderoğlu= Kalender Çelebi, tımarlar elinden alındığı için Mohaç seferini fırsat bilerek İsyan başlattı. Şiilerinde desteğini aldığı için tımarları geri almak şartıyla isyanı kaldırdı.

Baba Zünnun= Türkmenler vergiyi kendilerine bahane ederek İsyan başlattı. Adana valisi Piri bey tarafından bu isyan bastırıldı. Baba Zünnun yakalanarak öldürüldü. 

Canberdi Gazali= Şam Valisi Gazali, Osmanlı'daki taht değişikliğini fırsat bilerek Memlük Devletini yeniden kurmak amacıyla İsyan başlattı. Dulkadir Beyi Şahsuvaroğlu Ali Bey tarafından bu İsyan bastırıldı. 

BÖLÜM 2
Doğudaki Gelişmeler

İran ilişkileri: Safevilerin doğudaki olumsuz hareketlerinden dolayı İran üzerine dört başarılı sefer düzenlenmiştir. Bu seferlerin sonucunda Bağdat, Revan, Karabağ ve Nahcıvan Osmanlı'ya bağlandı.

Amasya Antlaşması:(1555) Osmanlı ile İran arasında imzalanmıştır. Osmanlı İran arasında imzalanan ilk antlaşmadır. İran ile ilişkiler bir süreliğine de olsa kontrol altına alınmıştır. 

BÖLÜM 3
Batıdaki Gelişmeler

Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa'daki en güçlü devlet Roma-Cermen İmparatorluğuydu. Diğer bazı Avrupa devletleri ise kendi aralarında Savaş halindeydiler. Hemen hemen bütün devletler Avrupa'da üstünlük kurmak için çalışıyorlardı. Macar Devleti'ndeki karışıklıkları bastıramayan Macar Kralı, Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Böylece Osmanlı Devleti de Avrupa'daki dengelerin içinde yer almaya başladı.

Belgrad'ın fethi:(1521) Belgrad karadan ve denizden kuşatılıp alındıktan sonra batıya düzenlenecek seferler için üs olarak kullanılmaya başlandı.

Mohaç Meydan Savaşı:(1526) Bu savaşın sonucunda Macar ordusu yenilgiye uğratıldı. Macar Kralı ikinci Layoş öldürüldü.

1. Viyana Kuşatması:(1529) Kanuni Sultan Süleyman döneminde kara üzerinden yapılan savaşlar arasında başarılı olunamayan tek seferdir.

Almanya Seferi:(1532) Almanya seferinde karşılarına hiçbir ordu çıkmayan Osmanlı Devleti, Almanya'nın içine kadar ilerledi, fakat doğuda çıkan Safevi sorunu yüzünden anlaşma imzalanarak geri çekildi.

Macaristan'ın Osmanlı'ya katılması:(1541) Macaristan'daki taht değişikliğinden sonra tahta geçen Macar kralının Osmanlı'yı tanımaması üzerine yapılan savaşta, Macar ordusu büyük kayıplar vererek geri çekildi. Macaristan üç bölgeye ayrıldı.

Zigetvar Seferi:(1566) Avusturya'nın, Osmanlı ile yaptığı antlaşmayı bozmasının üzerine düzenlenen Zigetvar seferini, Osmanlı ordusu kazandı. Kanuni Sultan Süleyman'ın katıldığı son savaş oldu. Kanuni savaş esnasında hastalanarak öldü. 

BÖLÜM 4
Denizlerdeki Gelişmeler

Rodos'un Fethi:(1522) Rodos, Sen Jan Şövalyeleri tarafından korsanlık amacıyla kullanıldığı için Akdeniz ticareti ve Batı Anadolu kıyıları olumsuz etkileniyordu. Osmanlı donanmasının başarılı kuşatması neticesinde Sen Jan Şövalyeleri komutasındaki korsanlar ağır bir yenilgi aldı. Rodos Osmanlı'ya bağlandı.

Cezayir Fethi:(1533) Kanuni Sultan Süleyman Barbaros'u yanına çağırarak Cezayir'i Osmanlı'ya bağladı. Bunun karşılığında Barbaros, Kaptan-ı Derya makamına getirildi.

Preveze Deniz Savaşı:(1538) Haçlıların kurmuş olduğu devasa donanmayı yenen Osmanlı donanması, bu savaşla birlikte Akdeniz'deki üstünlüğü ele geçirdi.

Trablusgarp'ın alınması:(1551) Sen Jan şövalyelerinin elinde bulunan Trablusgarp, Sinanpaşa ve Turgut Reis'in başarılı kuşatması sayesinde Osmanlı'ya bağlandı.

Cerbe Deniz savaşı:(1560) Haçlıların Osmanlı'yı Kuzey Afrika'dan çıkarmak istemesi üzerine, Turgut Reis komutasındaki Osmanlı donanması Cerbe Adası'nı kuşattı. Preveze deniz Savaşı'ndan sonraki en büyük deniz savaşı yapıldı ve Turgut Reis komutasındaki Osmanlı donanması savaşı kazandı.

Malta kuşatması:(1565) Malta, Avrupalı devletlerin Kuzey Afrika'ya saldırmak amacıyla kullandıkları bir tampon bölge olmuştu. Osmanlı donanması tarafından kuşatıldı. Fakat Turgut Reis'in Şehit düşmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.

Sakız Adasının Alınması:(1566) Cenevizlilerin elinde bulunan Ege'deki Sakız Adası, Osmanlı'ya ödemesi gereken vergiyi ödemeyince Kaptan'ı Derya Piyale Paşa tarafından kuşatıldı ve Osmanlı'ya bağlandığı. Böylece Batı Akdeniz ve boğazların güvenliği sağlandı. 

Bu İçeriğe Tepki Ver

1
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Büyük Selçuklu Devleti
İsmet İnönü
Mustafa Kemal Atatürk
Çingeneler
Dandanakan Savaşı
Anadolu Selçuklu Devleti
Karesioğulları
Babiller