Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti
 • Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun, Kınık boyu tarafından kuruldu.
 • Selçukluların bilinen ilk atası, Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşılık yapan Dukak'tır.
 • Selçuklular, Dukak'ın oğlu Selçuk Bey tarafından Cend şehrinde kuruldu.
 • Selçuk Bey ve beraberindekiler Cend'de İslamiyeti kabul ettiler. 

BÖLÜM 1
Tuğrul Bey Dönemi (1038-1063)

Tuğrul Bey Dönemi (1038-1063)
 • Bu dönemde Gazneliler ile Nesa, Serahs ve Dandanakan savaşları yapıldı. Bu savaşlar sonucunda 1038'de Nişabur'da Selçuklu Devleti kuruldu.
 • 1040 Dandanakan Savaşı sonucunda, Selçuklu Devleti bağımsızlığını kazandı. Bu yüzden de Selçuklu Devleti'nin asıl kurucusu Tuğrul Bey olarak kabul edilir.
 • Nişabur'da ilk Selçuklu Medresesi yapıldı.
 • Pasinler Savaşı: (1040) Bizans Devleti ile Selçuklular arasında yapıldı. Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Selçukluların, Bizans ile yaptığı ilk büyük savaştır. Bizans Devleti büyük bir yenilgi aldı. 
 • 1055'te Abbasi halifesi tarafından Tuğrul Bey'e doğunun ve batının hükümdarı ünvanı verildi. Böylece Türkler, Türk İslam devletlerinin liderleri konumuna geldi.
 • Bu dönemde İbrahim Yınal ve Kutalmış isyanları bastırıldı. 

BÖLÜM 2
Alparslan dönemi (1063-1072)

Alparslan dönemi (1063-1072)
 • Alparslan, Çağrı Bey'in oğludur.
 • Bu dönemde, Vezir Abdülmelik'in yerine Nizamülmülk getirildi.
 • Nizamiye medreseleri kuruldu.
 • 1063'de düzenlediği Avrupa seferinde Vasguragan krallığını yıkarak, Ani Kalesini fethetti.
 • Anadolu'da ilk fethedilen toprak parçası Ani kalesidir.
 • Sultan Alparslan, bu seferi sonucunda Ebulfet ünvanını aldı.
 • Başkent Nişabur'dan, Rey şehrine taşındı.
 • Malazgirt Savaşı: (1071) Sultan Alparslan bu savaşta sahte ricat taktiğini kullanarak büyük bir zafer elde etti. Peçenekler savaş esnasında Alparslan'ın tarafına geçti. Anadolu'da Türk tarihi başladı. Anadolu'daki ilk Türk beylikleri kuruldu.
 • Sultan Alparslan 1072'de vefat etti.

BÖLÜM 3
Melikşah dönemi (1072-1092)

Melikşah dönemi (1072-1092)
 • Büyük Selçuk Devleti'nin en parlak dönemi yaşandı.
 • Gazneliler ve Karahanlılar üzerine seferler yapıldı.
 • Altın para bastırıldı.
 • Başkent isfehan'a taşındı.
 • Ömer Hayyam başkanlığında kurulan bir ekip tarafından Celali takvimi hazırlandı. Bu takvim vergi işlerinde kullanılmaya başlandı.
 • Kavurd isyanı bastırıldı.
 • Melikşah'ın izniyle Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik'te, Türkiye Selçuklu devleti kuruldu.
 • 1087 Bağdat gezisi esnasında İmamı Azam Ebu Hanife'nin türbesini yaptırdı.
 • İsfehan'da rasathaneler yapıldı.
 • Melikşah camii inşa edildi.
 • Din adamlarından vergi alınmamaya başlandı.

BÖLÜM 4
Fetret Devri (1092-1118)

 • Bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti'nin tahtında hükümdar yoktur.
 • Mahmut, Berke Yaruk, Muhammed Tapar ve Sencer arasında mücadeleler yaşandı. 
 • 1118'de Sultan Sencer tahta geçti.

BÖLÜM 5
Sultan Sencer Dönemi (1118-1157)

Sultan Sencer Dönemi (1118-1157)
 • Devleti toparladığı için Selçuklu Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.
 • Abbasileri dış tehditlere karşı koruduğu için islamcılar arasında sevilen bir hükümdar olmuştur.
 • İmamı Gazali'yi koruması altına almıştır.
 • Gazali, Nasihat'ül Mülk adlı kitabı Sultan Sencer'e hediye etmiştir.
 • Karahitaylılar ile 1147'de yapılan Katvan savaşı sonucunda, Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi.
 • 1153'de vergi toplama sorunundan dolayı Oğuzlar İsyan çıkardı.
 • 1156'da Oğuzlar tarafından esir alınıp, 1157'de öldürüldü.

BÖLÜM 6
Devletin Yıkılma Nedenleri

 • Vassal devletlerin İsyan etmesi,
 • Taht kavgalarının yaşanması,
 • Batınilik, (Haşhaşi) faaliyetleri,
 • Haçlı Seferleri,
 • Oğuzların isyanı,
 • Katvan savaşı,
 • Atabeyliklerinin kurulması.

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Çernobil
Birleşmiş Milletler
Milli Bayramlar (Türkiye)
Dolar
İsmet İnönü
Mustafa Kemal Atatürk
Çingeneler