Minimalist Tasarım

Minimalist  Tasarım

Minimal kavramı, asgari düzey, minimum gibi karşılıkları ifade eder. Minimalizm ise, renk, biçim, detay gibi öğelerin olabildiğince az kullanıldığı, temelde sadelik ve nesnelliğe dayanan  bir akım olarak tanımlanır. 

Minimalist tasarım, web tasarımı, dekorasyon, logo, afiş, reklam gibi alanlarda kullanılan bir tasarım tarzıdır. Tasarım esnasında tipografi, figür, sembol gibi unsurların temiz ve yalın şekilde kullanıldığı bir estetik anlayışı oluşturmak esastır. 

BÖLÜM 1
Tarihi

1950’li yılların öncesinde figür ağırlıklı ve soyut bir sanat anlayışı hakim iken, 1960’ların başından itibaren sanatta gerçekliğe yönelim başlamış ve bu dönemde minimalizm akımı benimsenmeye başlanmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan “minimalist sanat” akımı, içerdiği unsurların minimuma indirgendiği bir sanat türü olarak ifade bulmuştur. Ortaya çıktığı ilk yıllarda çoğunlukla heykel sanatında kullanılan minimal sanat anlayışı, zaman içerisinde kullanım alanını genişletmiştir. 

Minimalist sanat ile bağlantılı olarak gelişen minimalist tasarımın tarihi de 1950’li yıllara  uzanmaktadır. Uluslararası Tipografik Stili adıyla İsveç’te ortaya çıkan akım, 1960’lı yıllarda adını duyurmuştur. Minimal tasarım tarzını ilk kullanan, piyasaya sürdüğü bir mp3 çalar üzerinde denediği minimalist tasarım örneği ile Microsoft şirketidir. Dijital sektörde “flat design” olarak bilinen minimal tasarım, Microsoft’tan sonra çok sayıda büyük firma tarafından logo tasarımlarında kullanılmıştır.

BÖLÜM 2
Unsurları

Minimal tasarım formlarında yapılan işlem, renk ve sembolleri stratejik şekilde konumlandırmaktır. Gölge, kabartma, eğim, renk geçişi gibi detaylar minimal tasarımda yer almaz. 

Renkler; Minimalist tasarımda beyaz, siyah, gri gibi renkler başta olmak üzere net ve sade renkler kullanılır. Minimal tasarım örneklerinde önemli olan zemin rengidir. Geniş ve  beyaz bir zemin, kullanılacak minimal unsurların ön plana çıkmasını sağlar. 

İçerikle Uyum; Minimal tasarımlar, amaçlanan duygu, düşünce ve içeriği asgari düzeyde kullanılan öğelerle sunmayı amaçlar. Sunulacak içerikle minimal tasarım birbirine paralel olmalıdır. 

Asgari Düzeyde Eleman; Minimalist tarzda tasarımlar, olabildiğince az unsurdan oluşmalıdır. Minimalist tasarımla oluşturulmuş logo, sembol ve görseller, tüm detaylardan arındırılmıştır. 

Tipografi; Harf ve sembollerden oluşan bir sanat tekniği olan tipografi, minimalist tasarım için elverişli bir tekniktir. Başarılı bir minimal tasarım şekli için uygun renk ve biçimlerden oluşan harf ve semboller kullanılır. 

Belirli Bir Tema; Minimalist tasarımda, ifade edilmek istenen, belirli bir tema ve mesaj çerçevesinde iletilmeye çalışılır. Bu nedenle uygun bir tema belirlenip, verilmek istenen mesaj, yalın bir görsel etkiyle birleştirilir.

Grafikler; Minimalist tasarımda kullanılan görsel ve grafikler tasarımın temelini oluşturur. Tasarım esnasında grafiklerin boyutu ve konumlandırılmasına dikkat edilmelidir. Mümkün olduğunca dikkat çekici ve aynı zamanda sade bir görüntü elde etmek amaçlanmalıdır.

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

avatar
Admin
Bangtan Boys (Bts)
Game Of Thrones (Taht Oyunları)
Mbira
Caz (Jazz)
Tiyatro
Modern Mimari
Bulgaristan Göçmenleri