Babiller

Babiller

Birinci Babil Devleti, MÖ 1894 yılında Mezopotamya bölgesinde, Sümer ve Akad uygarlıklarının topraklarında kurulmuştur. İkinci Babil Devleti ise farklı bir coğrafyada MÖ 602'de kurulmuştur. 

Birinci Babil Devleti'nin başkenti olan Babil şehri, günümüzde Irak bölgesinde bulunur. İkinci Babil Devleti'nin kurulduğu diğer Babil şehri ise, günümüzde Şırnak ili sınırları içerisinde yer alır. 

BÖLÜM 1
Tarihçe

Babiller, Arabistan bölgesinden Mezopotamya'ya göç eden Sami ırkına mensup bir topluluk tarafından kurulmuştur. Babillerin en ünlü hükümdarı çıkardığı yasalarla bilinen Hammurabi'dir.

Hammurabi'nin ölümünden sonra Babil'ler gerilemeye başlamış ve zamanla parçalanarak Hitit, Asur, Elam gibi uygarlıkların hakimiyeti altına girmişlerdir.

BÖLÜM 2
Özellikleri

 • Toplama işleminde kullanılmak için Abaküs icat edildi. 
 • Bir hafta 7 güne ayrıldı. 
 • Burçlar 12 bölüme ayrıldı. 
 • Pi sayısına en yakın sayı olan 3.125 sayısı, matematik ve geometri alanlarında kullanılmaya başlandı. 
 • Babil Devleti MÖ 1806'da yıkıldıktan sonra, MÖ 602'de İkinci Babil Devleti kuruldu.
 • Dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in Asma Bahçeleri yaptırıldı. 
 • Dünya tarihinin en katı kanunları olarak kabul edilen Hammurabi Kanunları hazırlandı.

BÖLÜM 3
Hammurabi Kanunları

Dünya tarihinin en eski yazılı kanunlarıdır. Babil Kralı Hammurabi'nin MÖ 17-18 yüzyıllara dair çeşitli konular hakkında çıkardığı kanunlardır. Esagilla Tapınağında bulunan dikili bir taşın üzerine yazılmıştır. 1901'de Fransız Arkeolog, Jean Vincent Scheil tarafından Elam dan, Fransa'ya taşınmıştır. Günümüzde Fransa'nın Lauvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Taşın üzerinde çivi yazısı ile yazılmış 282 madde bulunuyor.

Dikilitaşta yer alan birkaç madde:

 • Bir inşaatçı, herhangi biri için yaptığı bir bina sağlam bir şekilde yapılmadığı için yıkılırsa  ve yıkılması sonucunda ev sahibine ne zarar verilmişse, inşaatçı zararın hepsini karşılar.
 • Bir kadın kocasını terk eder ve evine bakmazsa, kadın nehre atılır.
 • Bir köle efendisine isyan ederse, efendisi onun kulağını kesebilir.
 • Bir  kimsenin evine zorla girmek isteyen biri olursa, o kişi girdiği evin önünde yakılır.
 • Bir doktor ameliyat sırasında hastayı öldürürse doktorun elleri kesilir.
 • Bir oğul babasına vurursa, elleri balta ile kesilir.
 • Bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa, o adamın da gözü çıkartılır.
 • Bir adam kendisi ile eşit olan birisinin dişini kırarsa, onun da dişi kırılır.
 • Bir kimse başkasını cinayetle suçlar ve bunu ispat edemezse, suçlayan kişi öldürülür.
 • Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen kişi, ev sahibinin malına göz koyup veya ev sahibinin malını alırsa, kendisi de aynı ateşe atılır.
 • Bir adam, bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa, buna rağmen adam bir başka kadın almak isterse, ona izin verilmez.
 • Bir kişi, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak hareketlerde bulunamaz, bulunursa aynı derecede ceza verilir.
 • Tapınakta veya hükümdar hazinesinde hırsızlık yapılırsa, hırsızlığı yapan ölümle cezalandırılır.
 • Bir kişi kendinden daha alt sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse, karşılığında 166 gram gümüş verir.
 • Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve evlatlık aldığı çocuğa ismini verirse, onu besleyip büyütürse, evlatlık alınan çocuk bir daha geri verilemez.

BÖLÜM 4
Babil'in Asma Bahçeleri

Dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in Asma Bahçeleri, MÖ 7. yüzyılda Babil Kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Nebukadnezar bu yapıyı Medes Kralının kızı olan, karısı Semiramis için yaptırmıştır.

Semiramis kendi ülkesinin hasretiyle bunalıma girmiş, bunun üzerine Nebukadnezar Mezopotamya'nın kurak ve sıcak çöllerinin ortasına, yapay dağların olduğu ve suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırılmıştır. Bu yapı Semiramis için yaptırıldığı için bazı kaynaklarda Semiramis'in Asma Bahçeleri olarak da yer alır. 

BÖLÜM 5
Babil Kulesi

Babil Kulesi, Dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in Asma Bahçeleri içinde yapılmıştır. Tevrat ve Kur'an'da da bu yapıdan bahsedilmektedir. Efsanelere göre Babil Kulesi, tanrıya daha yakın olabilmek amacıyla yapılmıştır.

Babil Kulesi 90 metre genişlikte ve 90 metre yükseklikte, 7 katlı olarak yapılmıştır. Yapımında 85 milyon tuğla kullanılmıştır.

 • 1. Kat: Taşı temsil eder, 33 metre
 • 2. Kat: Ateşi temsil eder, 18 metre
 • 3. Kat: Bitkileri temsil eder, 6 metre
 • 4. Kat: Hayvanları temsil eder, 6 metre
 • 5. Kat: İnsanları temsil eder, 6 metre
 • 6. Kat: Gök yüzünü temsil eder, 6 metre
 • 7. Kat: Melekleri temsil eder, 15 metre uzunluğundadır.

Babil Devletini işgal eden uygarlıklar kuleyi yıkmışlardır. Sonradan Büyük İskender tarafından tekrar yapılmaya başlanmış, fakat Büyük İskender sıtma hastalığından dolayı öldüğü için yapımı yarıda kalmıştır. İskender zamanında yapılan bölüm de zamanla yıkılarak yok olmuştur. 

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Çernobil
Birleşmiş Milletler
Milli Bayramlar (Türkiye)
Dolar
Büyük Selçuklu Devleti
İsmet İnönü
Mustafa Kemal Atatürk
Çingeneler