Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Selçukluların devamı olarak Anadolu'da kurulan Türk devletidir. Devletin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu'ya akın eden Türk beylikleri arasında Anadolu'ya geldi. Anadolu'ya geldikten sonra 1075'te Bizans'tan İznik'i alarak, İznik merkezli Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu.

Anadolu Selçuklu Devleti, 1075'te İznik merkezli kurulup zamanla Anadolu'nun en büyük devletlerinden biri haline geldi. 

BÖLÜM 1
Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Kutalmışoğlu Süleyman Şah
 • 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelip iznik'i fethederek Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. 
 • Suriye Selçukluları ile yapılan Ayn Selem Savaşı'nda, Süleyman Şah öldü. Sonrasında Caber kalesine defnedildi. 

BÖLÜM 2
1. Kılıç Arslan Dönemi(1107-1192)

1. Kılıç Arslan Dönemi(1107-1192)
 • Çakabeyinin kızı ile evlendi.
 • 1. Haçlı seferinde, haçlılara yenildiği için başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdı.
 • Merzifon ve Ereğli savaşlarında haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı.
 • Habur Nehri'nden atıyla geçerken, atı ile birlikte boğuldu. 

BÖLÜM 3
1. Mesud Dönemi(1116-1155)

1. Mesud Dönemi(1116-1155)
 • Danişmentlilerin kızı ile evlendi.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarıdır.
 • 1147 Dorlion savaşında, haçlılara karşı büyük bir zafer kazandı.
 • İlk Selçuklu parası bu dönemde basıldı.
 • Anadolu'da ilk imar şehirleşmesi yapıldı.
 • Anadolu, Türkiye olarak bu dönemde anılmaya başlandı. 

BÖLÜM 4
2. Kılıç Arslan Dönemi(1155-1192)

2. Kılıç Arslan Dönemi(1155-1192)
 • Tahta geçtikten sonra, devam eden taht kavgalarını bitirdi 
 • Danişmentlilere son vererek Anadolu Selçuklu Devleti'ne tam bağımsızlığını kazandırdı.
 • Bizans ile antlaşmalar yaptı.
 • Sakarya ile Fırat nehirleri arasındaki topraklar Anadolu Selçuklu Devleti'ne geçti.
 • Türk Birliği sağlandı.
 • İlk altın para basıldı.
 • Aksaray'da ilk Kervansaray yaptırıldı.
 • Selçukluların ilk medresesi olan Koca Hasan Medresesi, Kayseri'de yaptırıldı.
 • 2. Kılıç Arslan ölmeden önce Selçuklu topraklarını 11 oğlu arasında paylaştırdı, bunun sonucunda 13 yıl süren taht kavgaları yaşandı. 

 

Miryokefalon Savaşı(1176)

 1. Savaş, Eğridir Gölü ile Sultandağı arasında yapıldı.
 2. Bizans Devleti büyük bir yenilgi aldı.
 3. Bu savaşın sonucunda, Türklerin Anadoludan atılamayacağı kesinleşti. 

BÖLÜM 5
1. Gıyaseddin Keyhüsrev(1205-1211)

1. Gıyaseddin Keyhüsrev(1205-1211)
 • Bu dönemde taht kavgaları devam etti.
 • Gıyaseddin Keyhüsrev iki kez tahta çıktı.
 • Antalya fethedildi, bunun sonucunda Avrupa'daki devletler ile ilk ticari antlaşmalar yapıldı. (Venedik ve Ceneviz)
 • Kayseri'de Gevher Nesibe şifahanesi yaptırıldı. 

BÖLÜM 6
İzzettin Keykavus Dönemi(1211-1220)

İzzettin Keykavus Dönemi(1211-1220)
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi bir süreliğine Sivas'a taşındı.
 • Sivas Darüşşifahanesi açıldı.
 • Trabzon Rum Pontus  Devleti'nden, Sinop alındı.
 • Sinop'un fethi ile birlikte denizcilik faaliyetleri gelişmeye başladı.
 • Ahilik (Fütüvvet) Teşkilatı, Anadoluya ilk kez bu dönemde geldi.
 • Malatya Ulu Camii yapıldı.
 • Burdur ve Malatya'da hanlar yapıldı. 

BÖLÜM 7
Alaaddin Keykubat(1220-1237)

Alaaddin Keykubat(1220-1237)
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi yaşandı.
 • Venediklilerle ticari anlaşmalar yapıldı.
 • Alanya fethedildi.
 • Alanya'da imar faaliyetleri başladı.
 • Akdeniz'in Doğu sahilleri fethedildi.(Silifke)
 • Moğol tehlikesine karşı Eyyübiler ile ittifak anlaşması yapıldı.
 • Sinop ve Alanya'da tersaneler kuruldu.
 • Moğol tehlikesine karşı, Kayseri ve Sivas kaleleri onarıldı.
 • Mengücek Beyliği Selçuklu'ya bağlandı.
 • İlk büyük donanma ile Suğdak fethedildi.
 • Bu dönemde Ahi Evran, Bahattin Veled, Mevlana ve Saadettin Konevi gibi ilim adamları Anadolu'ya getirildi.
 • Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son bağımsız hükümdarıdır. 

 

Yassı Çimen Savaşı: (1230)

 • Harzemşahların Ahlat'ı istila etmesi üzerine, Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yapıldı.
 • Bu savaş sonucunda Harzemşahlar yıkıldı.
 • Erzurum ve çevresi Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlandı. 

BÖLÜM 8
2. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi(1237-1246)

2. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi(1237-1246)
 • Sadettin köpek küçük yaştaki Keyhüsrev'i tahta geçirerek, kendini Selçuklu veziri ilan etti.
 • Sadettin köpek, gulam kökenli bir devlet adamıdır. 

 

Babailer İsyanı: (1241)

Anadolu'da Vefaiye tarikatının başında bulunan Baba İlyas etrafında toplanan Türkmenler, Baba İshak liderliğinde Anadolu'da İsyan başlattı. Bu İsyan Anadolu'daki ilk dinsel nitelikli İsyandır.

Kösedağ Savaşı: (1243)

Moğollar Anadolu'da ki Babailer ayaklanmasından yararlanıp, Anadolu'ya akınlar başlattı. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi. Buna bağlı olarak bilim faaliyetleri durdu. Anadolu'da bulunan Türkmenler Avrupa'ya göç etti. Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başladı. 

BÖLÜM 9
Devletin Yıkılma Süreci

2. Gıyaseddin Keyhüsrev'den sonra Selçuklu tahtına küçük ve yeteneksiz hükümdarlar geçmeye başladı. Bunun sonucunda birçok devlet adamı yönetimde söz sahibi olmaya başladı. 1256'da Moğollar ile yapılan savaşlar sonucunda devlet ikiye ayrıldı.

Anadolu Selçuklu Devleti, 2. Mesut döneminde Moğol akınlarına dayanamayarak 1308'de tamamen yıkıldı. 

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Lütfen daha iyi araştırdıktan sonra yazınız bu tür yazıları. Rükneddin Süleyman Şah kimdir? Ali Sevim'in eserine bir bakın isterseniz. Lütfen buradaki yanlışı düzeltiniz.

Yazara gerekli uyarı iletilmiştir. Sayfanın üst kısmında bulunan "Düzenle" butonu aslında bu tarz hataların düzeltilmesi ya da katkıda bulunulması için hazırlanmıştır. Sizde bu bölümden istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz.

Yazar Bilgisi

Çernobil
Birleşmiş Milletler
Milli Bayramlar (Türkiye)
Dolar
Büyük Selçuklu Devleti
İsmet İnönü
Mustafa Kemal Atatürk
Çingeneler