Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı, 1040 yılında her ikiside Türk olan, Gazneli Devleti ile Selçuklu Devleti arasında yapıldı.

Selçukluları, Anadolu için tehlike olarak gören Gazne hükümdarı Sultan Mesut, 1040 yılında Anadolu Selçuklu Devleti üzerine sefere çıktı. 24 Mayıs 1040'da Sultan Mesut komutasındaki Gazne ordusu ile Tuğrul Bey komutasındaki Selçuklu ordusu Merv şehrinin Dandanakan bölgesinde karşı karşıya geldi. İki Ordu arasında çıkan savaşta Selçuklu ordusu büyük bir zafer kazandı. 

 • 3 gün süren savaş sonucunda Sultan Mesut büyük bir yenilgi aldı.
 • Savaş esnasında Gazne ordusunda bulunan askerlerin bir kısmı Selçuklu tarafına geçti.
 • Sultan Mesut yanındaki 100'e yakın askerle birlikte Gürcistan'a kaçmak zorunda kaldı. Yaklaşık 1 ay sonrasında ise Gürcistan'dan Gazne şehrine geçti.
 • Savaş esnasında Sultan Mesut'un ordusunda 100 bin, Selçuklu ordusunda ise 80 bine yakın asker bulunmaktaydı. 

BÖLÜM 1
Savaşın Nedenleri

 • Tuğrul Bey, Sultan ünvanı ile kendi adına hutbe okuttu. Bu durum Sultan Mesut'un fazlasıyla sinirlendirdi. Çünkü o döneme kadar Sultan ünvanıyla hutbe okutan sadece Sultan Mesut ve 2 oğluydu.
 • Selçukluların Nişabur'u fethederek büyük devlet haline gelmiş olması.
 • 1039'da Çağrı Bey ile Sultan Mesut arasında yapılan savaşta Çağrı Bey'in yenilmesi ve Tuğrul Bey'in de kardeşinin öcünü almak istemesi.
 • Selçukluların yapılan anlaşmaya uymayarak Serahs ve Merv şehirlerini boşaltmaması.
 • Sultan Mesut'un, Selçukluların daha fazla güçlenmesine izin vermek istememesi. 

BÖLÜM 2
Savaşın Sonuçları

 • Rey şehri Selçukluların başkenti yapıldı.
 • Gazneliler yıkılma sürecine girdi.
 • Dandanakan Savaşı'nın yapıldığı bölgede uzun süre kıtlık sorunu yaşandı. Çünkü savaş esnasında Selçuklu ordusu, Gazneli ordusunu zor durumda bırakmak için bütün su kuyuları ve sulama kanallarını tahrip etmişti. Buda bölgede tarım faaliyetlerinin yapılmasına engel oldu.
 • Selçuklular Anadolu'da Hakimiyet kurdu.
 • Büyük Selçuklu devleti kuruldu.
 • Sultan Mesut yakalanıp hapse atıldı, daha sonra yeğeni tarafından öldürüldü.
 • Tuğrul Bey Horasan Emir'i olarak Sultan ünvanı aldı.
 • Bu savaş sonucunda Türkler açık denizlere inmeye başladı.
 • Dandanakan Savaşı, Haçlı seferlerine neden olan en önemli savaşlardan biri oldu.
 • Bütün Oğuz beyleri, Selçuklu komutasında tek çatı altında toplandı.
 • Selçuklu Devleti İslam dünyasının en güçlü devleti haline geldi.
 • İslam dünyasının dini lideri Abbasiler, siyasi ve askeri lideri ise Selçuklular oldu.
 • İslam dünyasını dış tehditlere karşı koruma görevli Selçuklu Devletine geçti.
 • Selçuklular uzakdoğu devleti olmaktan çıkıp, yakındoğu devleti oldu.
 • Selçuklu Devleti'nin ordu yapısı değiştirildi. 

Bu İçeriğe Tepki Ver

1
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Çernobil
Birleşmiş Milletler
Milli Bayramlar (Türkiye)
Dolar
Büyük Selçuklu Devleti
İsmet İnönü
Mustafa Kemal Atatürk
Çingeneler