Koala

Koala

Koala, ağaç üstünde ot ile beslenerek yaşayan, keseli memeli hayvandır. Koala, Avustralya'nın doğu ve güney kıyılarında yaşar. Koala'nın kürkü gümüşi gri ve çikolata renkleri arasındadır. Gövdesi kalın ve kuyruksuz, kulakları yuvarlak ve tüylü, burnu büyük ve kaşık şeklindedir. Koalanın ağırlığı 4 Kg ile 15 Kg arasında değişir. Vücut uzunluğu ise 60-85 cm arasındadır. Güney'de yaşayan koalalar genellikle Kuzey'de yaşayanlara göre daha büyük ve daha açık renklidir. 

BÖLÜM 1
Koalaların Tarihçesi

Koalaların Tarihçesi
 • Koala ile ilk defa 1798'de Yeni Güney Galler'deki Mavi Dağlara yapılan keşif esnasında John Price karşılaşmıştır. Hayvana 'Cullawine' adı verilmiştir.
 • 1803'te Sydney Gazetesi'nde 'koolah' hakkında haberler çıkmıştır. Bunun sonucunda John Lewin, kral tarafından hayvanın resmini yapması için görevlendirilmiştir.
 • 1814'te botanikçi Robert Brown, koalanın ilk detaylı bilimsel tanımlamasını dişi bir koaladan yararlanarak yapmıştır. 
 • John Gould, koalayı üç ciltten oluşan "The Mammals of Australia" adlı eserini İngiliz halkına tanıtmıştır. 
 • İlk olarak 1840'ta koalayı keseli memeli olarak sınıflandıran, George Robert Waterhouse'tur. 
 • 1881'de İngiltere'ye ilk defa koala gelmiştir. Londra Zooloji Derneği tarafından, bu gelen koala satın alınmıştır. Alınan hayvan kaza sonucu ölmüştür. Ölen koalanın üreme sistemi, beyni hakkında anatomik bilgiler açığa çıkmıştır. 
 • II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avustralya'da gelişen turizm ve koalaların başka ülkelerdeki hayvanat bahçesine götürülmesiyle, koalanın tanınırlığı arttı.

BÖLÜM 2
Fiziksel Özellikleri

Fiziksel Özellikleri
 • Koalalar, büyük kafalı ve kuyruksuz hayvanlardır. 
 • Koalanın ağırlığı 4 Kg ile 15 Kg arasında değişir. Vücut uzunluğu ise 60-85 cm arasındadır.
 • Erkek koalaların burnu, dişilere göre daha kıvrıktır. Erkek koalaların göğüslerinde koku bezleri vardır. 
 • Koalanın vücudu, bulunduğu alana uyum sağlayacak niteliktedir. 
 • Koalanın karın bölgesindeki kürkü kısa tüylü olmasına karşın, sırtındaki kürkü kalın ve uzundur.
 • Kulaklarındaki tüyler de kalındır.
 • Koala'nın kürkü gümüşi gri ve çikolata renkleri arasındadır.
 • Koalanın kürkü, yağmura ve soğuğa karşı korunaklıdır. 
 • Pençelerinin kıvrık ve keskin olması, ağaçlara kolay tırmanmasını sağlar.
 • Parmaklarının adaptasyonu sayesinde, küçük dalları bile kavrayıp yiyebilirler.
 • Koala pençeleri sayesinde ağaca kolayca sarılır ve ağaç dallarına rahatça tırmanabilirler.
 • Koalalar sağlam bir iskelet sistemine sahiptir.
 • Ön pençeleri, tırmanma ve tutunmaya yardımcı olur. Kalça kasları da tırmanma için güç sağlar.
 • Koalanın belkemiğinin ucunda kıkırdaksı yapı bulunur. Bu yapı sayesinde, ağaç dalının çatal bölgesinde rahatça otururlar.
 • Memeler arasında, vücut ağırlığına oranla beyni en küçük olan hayvan koaladır. 
 • Koalanın beyni küçük olduğu için karmaşık davranışları gerçekleştiremez.
 • Koala yenip yenmeyeceğini anlamak için dallardaki yağları koklar.
 • Koalanın görme duyusu iyi değildir.

BÖLÜM 3
Beslenme ve Sosyal Davranışlar

Beslenme ve Sosyal Davranışlar
 • Koalalar, okaliptüs yaprağını yerler. Bu yaprağın besin değeri çok düşüktür ve yüksek miktarda zehirli ve lif içerir.
 • Koala yuttuğu besini geri getirip tekrar çiğneme özelliğine sahiptir.
 • Koalalar hangi besinin daha rahat sindirileceğini bilirler. Büyük besinlere harcanan enerji büyük olacağından, hızlı bir şekilde sindirimden geçer.
 • Okaliptüs yaprağında güçlü kokulu yağlar, zehirli olan maddeler bulunur. Bu zehirli madde, diğer memeliler için zehir etkisine sahiptir, yenilemez. 
 • Koalanın sahip olduğu sindirim sistemi sayesinde, vücudunda zehir etkisini kaybeder.
 • Koala selülozu sindiremez. Sindirme işlemini, kör bağırsağında bulunan, selülozu sindirebilen mikroorganizmalar yapar.
 • Zehirli olan kimyasallar ve yağlar, karaciğerde etkisiz hale getirilir.
 • Koalalar güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen sürede beslenmezler. Fazla yağları bu sırada yakarlar.
 • Koalalar sadece okaliptüs yapraklarıyla beslenir.
 • Karbonhidrat gereksinimini selülozdan karşılarlar. 
 • Okaliptüs bitkilerinde yeterli su bulunduğu için, koalalar çok az su içerler.
 • Bir günde yaklaşık olarak 400 gr okaliptüs yaprağı tüketirler.
 • Düşük enerji harcasalar da, yağ dokuları azdır. Bu yüzden sık sık beslenirler.
 • Günde 20 saat uyuyup, 4 saat uyanık geçirirler. 
 • Genelde gündüzleri uyuyup geceleri aktiftirler. Aktif olduğu sürelerde beslenirler. 
 • Aynı ağaç üzerinde hem uyur hem de beslenir.
 • Sıcak günleri, karnı üstüne yatıp, kollarını ve ayaklarını dallardan sarkıtarak geçirirler.
 • Soğuk ve yağmurun olduğu zamanlarda, enerjiyi minumuma indirmek için top haline gelirler.
 • Rüzgarlı günlerde ise ağacın alt gövdesine inerler.
 • Günlerinin çoğunu ağaçta uyuyarak geçirseler de, ağaç değiştirmek için indiklerinde, yürümek için dört ayaklarını da kullanırlar.
 • Koalalar asosyal hayvanlardır.
 • Erkek koala bir ağaca gittiğinde, idrar yaparak veya göğüs bezlerini ağaç gövdesine sürterek ağacı işaretler.
 • Erkek koalalar, homurtuya benzeyen seslerle haberleşirler. Koalalar üreme döneminde bu sesleri çıkararak hem dişileri çekerler hem de diğer erkek koalalara gözdağı verirler. Yeni bir ağaca tırmandıklarında da diğerlerine haber vermek için bu sesi çıkarırlar.
 • Dişi koalalar, daha yumuşak olan bu homurtuları, tehlikede olduklarında ve savunma için çıkarırlar.
 • Koalalar ağaç üzerinde birbirinin üstüne tırmanarak küçük kavgalar ederler. Bazen birbirlerini ısırdıkları da görülür.
 • Hamile olan ve süt veren dişiler, agresif olurlar. Yanlarına çok yaklaşan koalaya saldırırlar. 
 • Çok enerji gerektiren davranışlardan uzak dururlar. 

BÖLÜM 4
Üreme ve Gelişim Özellikleri

Üreme ve Gelişim Özellikleri

Koalalar belli dönemlerde çiftleşirler. Doğum zamanı Ekim-Mayıs ayları arasındadır. Dişi koalaların 33-35 gün arasında gebelik süreleri vardır. Genelde tek bir yavru doğsa da, nadiren ikiz doğumlar da olur. Embriyonal dönemde doğan koalana, annesinin kesesine sürünerek girer ve orada gelişimini tamamlar. Diğer keseli memelilerde, yavru kendi kesesini temizlese de, koalada bu durum yoktur. Dişi koalanın kesesinde iki adet meme başı vardır. Yavru koala keseden çıkana kadar burada süt içer. Yavru yedi haftalık olduğunda kafası ve vücudu uzar, erkeklerde testis torbası ortaya çıkar, dişilerde ise kese gelişmeye başlar. Bu şekilde yavrunun cinsiyeti anlaşılmış olur. 13 hafta olduğunda, yavru 50 gram olmuştur ve kafası da iki kat büyüklüğüne ulaşmıştır. Gözleri açılmaya, omuzlarında, kollarında ve alnında tüyler çıkmaya başlamıştır. 26. haftanın sonunda, yavrunun tüm kürkü çıkar, yetişkinlere benzer ve kafasını keseden çıkarmaya başlar. Altı aylığa ulaşan yavruya annesi, okaliptüsü çiğneyerek püre haline getirir. Anne dışkılar ve yavru bunu annesinin kloakından yer. Fakat bu dışkı, normal dışkıdan farklıdır. Bu püreyi yaklaşık olarak bir ay yiyen yavru, yaprak yemeye geçiş yapar. Yavru koala yedi aylık olduğunda, keseden dışarı çıkar. Dokuz aylık olduğunda artık kürk rengi de erişkinin kürk rengine dönmüştür. Keseden tamamen çıktıktan sonra annesinin sırtında ağaca tırmanmayı öğrenir. Bir yaşına geldiğinde yaklaşık 2.5 Kg ağırlığındadır ve anne bakımından tamamen ayrılır. Anne tekrar hamile kaldığında öteki yavrusuyla bağı tamamen kopar. Bu dönem saldırgan olan annesinin yanından uzaklaşır. Dişiler üç yaşından sonra gebe kalabilirler. Erkeklerde ise bu yaş 4'tür. Erkek koalalar, koku ile işaretleme yapmaya 4 yaşından sonra başlarlar. Yavrular annelerinden hemen ayrılmadıkları için, dişi koalalar genelde 2 yılda bir çiftleşirler.

BÖLÜM 5
Koalaların Popülasyonu

Koalaların Popülasyonu

Koalalar genellikle 13-18 yıl arasında yaşayabilirler. Erkekler daha tehlikeli bir hayat sürdüklerinden dişilerden daha az yaşarlar. Ağaçtan düşen koalalarda bazen ölüm görülebilir. Altı yaşına gelen koalaların çiğneme dişleri aşındığından, çiğneme etkinliği azalır. Dişlerin tepeleri tamamen aşındıktan sonra koala ölür. Doğada koalaların düşmanı azdır. Büyük piton bu düşmanlardan biridir. Yırtıcı kuşlar ise sadece yavrular için tehlikedir. Yaygın olmasa da, koalalarda uyuz ile deri ülserleri görülebilir. Koalalar, üreme yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonuna maruz kalabilirler. Okaliptüs ağaçları kolay tutuştuğu için yangınlar çıkabilir. Koalalar yavaş hareket ettiği için de yangına karşı çıkamaz. Koalalar yangın çıktığında daha yükseklere tırmanır ama yükseklerde daha yoğun sıcaklık vardır. Orman yangınları genetik çeşitliliği azaltır. Kuraklık olduğunda okaliptüs yaprakları etkilenir, bu yaprağın azalmasıyla koalalar ölür. Atmosferde CO2 artışıyla okaliptüsteki protein birikimi azalır ve besinin kalitesi düşer.

BÖLÜM 6
Koalaların Kültürel Önemi

Koalaların Kültürel Önemi

Koalalar tüm dünyada ilgi çekmektedir. Koalalar, Avustralya'da hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarında yaşarlar. Koalalar reklamlarda yer almakta ve oyuncakları yapılmaktadır. Koalanın popüler olmasının nedeni, yüzünün oyuncak ayıya benzemesi ve boyutunun çocuk boyutlarında olmasıdır. Avustralya'ya yerleşen ilk Avrupalı göçmenler koalayı, sert bakışlı ve tembel bir hayvan olarak görmüşlerdir. 20. Yy'da koalanın çocuk kitaplarına konu olmasıyla popülaritesi artmaya başlamıştır. 1930 yılında Avustralya'da, koalayı konu alan ilk posta pulu basılmıştır. 1983 yılında Michael Jackson ve Paul McCartney,  "Ode to a Koala Bear" anlamı "Koalaya Methiye" olan şarkıyı birlikte yapmışlardır. 1980'lerin başında yayımlanan "The Kwicky Koala Show" ve "Nippon Animation" çizgi filimlerinde baş karakter koaladır. Koala şeklinde yapılan kurabiyeler de mevcuttur. 

BÖLÜM 7
Korunma Sorunları

Korunma Sorunları

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 2008 yılında, koalayı asgari endişe altındaki türler listesine almıştır. Bunun nedeni, koalanın popülasyonunun yüksek olması ve popülasyonun tehlike altında olmamasıdır. 

Koalalar için en büyük tehdit yaşam alanlarının yol olmasıdır. Kentleşme, tarım ve ağaç ürünü için yaşam alanları tehlike altına girmektedir. Kentleşme koalalar için sorun olsa da, yeteri ağacın olması koalanın yaşamını sürdürmesi için yeterlidir. Yılda 4000 civarı koala, araç çarpması ve köpek saldırısıyla ölmektedir. Yaralanan koalalar özel merkezlerde tedavi edilir. Tedaviden sonra ise doğal ortamlarına bırakılmak zorundadır. Koalalar yasal olarak evcil hayvan olarak tutulamaz.

Bu İçeriğe Tepki Ver

5
Bravo
2
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

avatar
Yazar
Sek Sek
Dama
Tavla
Tavuklu Bohça Kebabı
Biga Kurabiyesi
Brokoli Çorbası
Kum Kedileri
Kurt