Osman Gazi

Osman Gazi

Osman Gazi, 1258'de Söğüt'te dünyaya geldi. Annesi Halime Hatun, babası Ertuğrul Gazi'dir. Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve devlete ismini veren kişi olarak kabul edilir. Hayatının son zamanlarında Uç beyi olduğu için, ancak ölümünden sonra Halife ve Sultan ünvanlarını alabilmiştir.

Osman Bey, 1280'de Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlendirildi. Malhun Hatun ile evliliğinden Orhan Bey dünyaya geldi. 1289'da da hocası Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlendi.

Ertuğrul Gazi vefat edince 1281'de babasının yerine Kayı Boyunun yeni beyi seçildi. 1284'de Selçuklu sultanı ikinci Gıyasettin Mesut tarafından kendisine Uç Beyliği görevi verildi. Uç beyi olduğu bölgede o dönemde iç karışıklıklar ile uğraşan Bizans Devletinin topraklarını fethetmek öncelikli amacı oldu. Sürekli Bizans üzerine başarılı sefer düzenleyerek 1299'da Bilecik'i fethetti. Bilecik fethedildikten sonra merkez otağ Bilecik'e taşındı. Aynı tarihte Karacahisar Kalesi'ni de fethettikten sonra Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutarak yarı bağımsızlığını ilan etti.

1299 tarihi Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilir. 1308'de İlhanlılar tarafından Selçuklu Devleti'ne son verildiği için Osmanlılar tamamen bağımsız hale geldi. 1320 yılından itibaren yaşlanmış olduğu için devlet işlerini otağından idare etmeye başladı.

1324'te Beyliği Orhan Gazi'ye devretti. Birkaç ay sonra da hayatını kaybettiği. Vefat ettiğinde 67 yaşındaydı. Vasiyeti üzerine 1326'da Bursa fethedildikten sonra naaşı Söğüt'ten, Bursa'ya getirilerek Gümüş Künbet'te defnedildi. 

BÖLÜM 1
Fetih Politikası

 • Osman Bey, fetih politikalarından, İskan politikasını uygulamıştır. Fethettiği yerlere kendi halkını yerleştirerek, bu bölgelerin türkleşmesini sağlamıştır.
 • Fethettiği yerlere pazar alanları kurarak her milletten olan halkının bir arada yaşaması amaçlanmış, böylece halk arasında anlaşmazlıkların çıkmasına engel olunmaya çalışılmış.
 • Fetihlerde iyimser bir davranış içerisinde olduğu için çevresindekilerden tepki almamış.
 • Fethettiği yerlerin komutanlarına kendisine yakışır bir şekilde muamelede bulunduğu için, hem kendi halkı hem de Bizanslılar tarafından saygı duyulan bir bey olmuştur.
 • Osman Bey fethettiği yerleri oğullarına komutanlarına ve akrabalarına dirlik olarak tahsis etmiştir.
 • Öncelikli hedefi Bursa'yı fethetmek olduğu için, Bursa etrafındaki kaleleri teker teker ele geçirilerek, Bursa'nın dışarıdan yardım alması engellenmiştir. Ancak Bursa'nın fethine az bir zaman kala hayatını kaybetmiş. Ölümünden iki yıl sonra Bursa, oğlu Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir.

BÖLÜM 2
Fetihler

 • 1285'de Kumluca kalesi fethedildi.
 • 1288'de İnegöl kalesi fethedildi.
 • 1301'de Yenişehir fethedilerek, Otağ Yenişehir'e taşındı.
 • Yenişehir'in fethi ile birlikte Bursa'nın fethine zemin hazırlandı.
 • 1302'de Bizans ile yapılan Koyunhisar savaşı kazanılarak, Kestel ve Kitel kaleleri ele geçirildi.
 • 1308'de Bizans'ın Bursa'yı korunmasında en önemli konumda bulunan Karacahisar Kalesi fethedildi.
 • 1314'den itibaren Bursa, sürekli kuşatılmaya başlanmış, yaklaşık olarak 12 yıldan uzun süren kuşatmalar sonucunda, 1326'da Bursa teslim alındı. Fakat 1324'de Osman bey vefat ettiği için Bursa'nın fethini göremedi.

BÖLÜM 3
Osman Gazi Dönemi Özellikleri

 • Osmangazi Gazi, babasından devraldığı aşireti Uç Beyliği haline getirdi.
 • İlk Osmanlı vergileri alınmaya başlandı.
 • İlk Osmanlı parası (sikke) bu dönemde basılarak ekonomik bağımsızlık ilan edildi.
 • Beyliğin merkezi, önce Söğüt'e daha sonrasında Bilecik ve Yenişehir'e taşındı.
 • Osmanlı Beyliği 1299'da bağımsızlığını ilan etti.
 • Bizans ile yapılan ilk savaş olan, Koyunhisar Savaşı yapıldı.
 • Bursa ilk kez 1314'de kuşatıldı. 

BÖLÜM 4
Orhan Gazi'ye Vasiyeti

"Ey Oğul her işten önce din işlerine dikkat et..

Zira farzlara dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir.

Devlet hazinesini koru!

Devletin servetini çoğaltmaya çalış...

Sana ait olana kanaat göster, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere harcama. İsraftan kaçın...

Askerlerinle, malınla gururlanma...

Zira onlar Allah yolunda Cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve Cihana, adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.

Sadakatle ve Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!

Askeri erkanı iyi koru!

Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler devletin bedeninin gücüdür; bunlara iltifat ve ikramda bulun.

Kemal sahibi birini işitince onunla yakınlık kur dirlikler ver ve ihsan eyle...

Sende benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi'yi ve ashabını, sana tâbi olanları Koru.

Allah'ın  hakkını ve kullarının hukukunu gözet!..

Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma.

Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüste Allah'ın yardımına güven.

Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!

Haksız yere hiçbir ferde layık olmayan muamelede bulunma!

Halkın rızasını kazan."

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Koronavirüs
E Vitamini
B1 Vitamini
B6 Vitamini
K Vitamini
Folik Asit
B3 Vitamini
Karbonhidratlar