Orhan Gazi

Orhan Gazi

İkinci Osmanlı padişahı olan Orhan Bey, 1281'de Söğüt'te doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Malhun Hatun'dur. Çocukluğu hakkında pek fazla bilgi olmayan Orhan Gazi, 1324'de babası Osman Gazi'nin isteği üzerine Osmanlının yeni beyi oldu.

Orhan Bey, savaş eğitimini genellikle babası ile birlikte katıldığı savaşlardan aldı. Osmanlı Beyliği'nin merkezi Bilecik'e taşındıktan sonra, Orhan Bey Karacahisar kalesine komutan olarak gönderildi. İlk komutanlığını yaptığı savaş, 1305'de yapılan Sakarya savaşıdır. Katıldığı savaşlardaki başarılardan dolayı, babası daha ölmeden beyliği kendisine bırakmıştır.

1298'de Yenihisar Kalesi tekfurunun kızı Holofira (Nilüfer Hatun) ile evlendirildi.

Rivayete göre, 1324'te babasının ölümü üzerine kardeşleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda, kardeşi Alaaddin Beyin başa geçmesini teklif etmiş, fakat Alaaddin bey teklifi kabul etmediği için Orhan Bey Osmanlı Beyliğinin başına geçmiştir. 

BÖLÜM 1
Fetihler

Bursa'nın Fethi(1326)

Bursa 1314'ten itibaren sık sık kuşatılmaya başlanmış, Osman Bey zamanından itibaren Bursa'nın etrafında bulunan birçok kale tek tek fethedilerek, Bursa'nın dışarıdan yardım alması engellenmiştir. Bursa kalesine mühimmat ve yiyecek giriş çıkışları engellendi. Böylece kale içinde bulunan asker ve halkın zor durumda kalıp Bursa tekfuruna baskı yapması sağlanmıştı. Bursa tekfuru, baskılara daha fazla dayanamayarak kendisi ve ailesinin canının bağışlanması, şahsi servetine el konulmaması, şehrin yağlanmaması ve isteyenlerin Bursa'dan gitmesine izin verilmesi karşılığında kaleyi Orhan Gazi'ye teslim etti. Tekfur ve beraberindekiler kaleden ayrıldıktan sonra kalanlar zamanla müslümanlığı kabul ederek, Osmanlı'nın teb'ası haline geldiler. Orhan Gazi, Bursa'yı aldıktan sonra buraya büyük önem vermiş, İskan politikasını uygulayarak kendi halkının büyük bir çoğunluğunu Bursa'ya getirerek buranın Türkleşmesinde etkili olmuştur. 1335'de Osmanlı'nın başkenti Bursa'ya taşındı.

Palekanon(Malatya) Savaşı(1329)

Orhangazi, 1326'da Bursa'yı aldıktan sonra İznik'i kuşatmaya başladı. İznik kuşatıldığı esnada Tekfurun torunu tarafından kurulan Bizans ordusunun, Osmanlı ordusunu arkadan kuşatacağını haber alan Orhan Gazi, yanına 5 bin asker alarak Bizans ordusunu karşılamak için Malatya önlerine geldi. Orhangazi Hilal taktiği uygulamak amacıyla 2 bin askeri gizleyip, Bizans Ordusunu üzerine çekmeye çalıştı. Fakat Bizans Ordusu taarruz yerine savunma taktiğini kullanarak Osman Gazi'nin planlarını bozdu. Bunun üzerine 5 bin kişilik Osmanlı ordusu taarruza geçerek, Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Yenilen Bizans Ordusu 4'e bölündü. Ağır yaralanan Tekfurun torunu ve beraberindekiler İznik Kalesine sığındı. Malatya'dan zaferle dönen Orhan Bey ve beraberindekiler İznik kuşatmasına devam etti. 1331'de dışarısı ile ilişkisi tamamen kesilen İznik Kalesi Tekfuru, açlık ve mühimmat sorununa daha fazla dayanamayarak, kaleyi yağmalamama ve kendisinin can güvenliğininin sağlanması karşılığında İznik Kalesi'ni Orhan Bey'e teslim etti.

İzmit'in Fethi(1337)

Osmanlı beyliği, İznik'in fethinden sonra Bizans'ın korkulu rüyası haline gelen bir devlet olarak anılıyordu. Orhan Gazi'nin, İznik'ten sonraki hedefi İzmit olmuştu. 1331'den sonra İzmit sürekli kuşatılmaya başlandı.

İzmit, Bizans'ın, Anadolu'da kalan son Kalesiydi. Ayrıca İzmit Kalesi, Anadolu'daki Bizans kaleleri arasında en güçlü olanlarından biriydi. Bu yüzden uygun zamanı bekleyen Orhan Bey, Tekfurun balkanlarda sefere çıktığını haber alınca, Osmanlı ordusu ile birlikte kaleyi kuşattı. Kalede bulunan komutan Yalakonya daha fazla direnemediği için, kaleyi Orhan Bey'e teslim etti.

Karesi Beyliği'nin Fethi(1345)

Karesi Beyliğide, Osmanlı Beyliği gibi Selçuklular tarafından batıya gönderilerek, Uç Beyliği verilen kalabalık ve güçlü bir beylikti. 1341'de çıkan taht kavgalarından dolayı Karesi Beyinin kardeşi Tursun Bey, Osmanlı'ya sığındı.

Karesi halkı, Tursun Beyin kendilerine bey olmasını istemiş ve bu amaçla Tursun Bey'e haber göndermişlerdi. Bunun üzerine  Tursun Bey, Orhan Gazi'ye Bergama, Balıkesir ve Edremit'i verme karşılığında, destek alarak kardeşi Demirhan Beyin üzerine sefere çıktı. Bu vesile ile Tursun Bey ile birlikte sefere çıkan Orhan Gazi, yol üstünde bulunan Ulubatlı, Yuzabla, Kirmastı hisarlarını Osmanlı'ya bağladı. Orhan Gazi bu hisarların alınmasıyla, Karesi'den alacağı Bergama, Balıkesir ve Edremit bölgesine ulaşımı kolaylaştıracaktı. Demirhan Bey ile yapılan savaşta, Tursun Bey kardeşi tarafından öldürüldü. Daha sonra devam eden savaşın sonucunda Karesi beyliğine son verilerek, Karesi'lerin bütün topraklarına ve hazinesine el konuldu.

BÖLÜM 2
Orhan Gazi Döneminin Özellikleri

 • Osmanlı'da devlet başkanlarına ilk kez Sultan ünvanı verildi.
 • Avrupa'ya ilk kez bu dönemde ayak basıldı.
 • İlk düzenli ordu olan ''Yaya ve Müsellem'' kuruldu.
 • İlk divan teşkilatı kuruldu.
 • Beylikten devlete geçildi.
 • İlk medrese İznik'te açıldı ve Kayserili Davud müderris olarak atandı.
 • İlk Vakıf kuruldu.
 • Karamürsel'de ilk Osmanlı Tersanesi kuruldu.
 • Rumeli'deki ilk kale olan, Çimpe Kalesi fethedildi.
 • İlk denizcilik faaliyetleri başladı.
 • İlk gümüş para basıldı.
 • Karesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk beylik oldu. 

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Koronavirüs
E Vitamini
B1 Vitamini
B6 Vitamini
K Vitamini
Folik Asit
B3 Vitamini
Karbonhidratlar