Meme (Göğüs) Dikleştirme Estetiği

Meme (Göğüs) Dikleştirme Estetiği

Meme pitozu adı verilen meme sarkması pek çok kadının ortak sorunudur. Göğüslerin sıkılığını, estetik görünümünü kaybetmesi kadın bedeninin görünümünü de bozar. Yaşın ilerlemesi, aşırı kilo verme, yerçekimi, hamilelik ve emzirme süreci gibi etkenler meme sarkmasına neden olabilir. Sebebi ne olursa olsun meme dikleştirme estetiği göğüslerin eski dinamiğine kavuşmasına yardımcı olur. Tıpta mastokpeksi olarak adlandırılan bu operasyonda hastanın beden ölçülerine dikkat edilerek, memelerde kaldırma işlemi yapılmaktadır.

Meme dikleştirme operasyonunda meme başında büyüme varsa gereken düzeltme yapılarak meme profili estetik bir görünüme kavuşturulur. Meme başındaki renkli alanda yani areolalarda da genişleme varsa operasyonda düzeltilebilir. Memelerin sarkıklık oranı belirlenirken, meme başının meme alt çizgisinin neresinde olduğuna göre bir değerlendirme yapılır. Ayrıca muayene aşamasında iki meme arasındaki asimetri sorunu da değerlendirilir.

BÖLÜM 1
Meme Sarkıklığı

Estetik bir meme görünümünde meme başı meme altı çizgisiyle aynı seviyede ya da biraz üzerinde olmalıdır. Meme başının bu seviyelerde olmaması halinde meme dikleştirme estetiği yapılabilir. Meme sarkıklığı sınıflandırılmasında meme başı seviyesi baz alınır. Buna göre üç evrede meme pitozu değerlendirilir.

I Evre : Meme başı meme altı oluğu hizasındadır

II. Evre : Meme başı meme altı oluğunun altındadır

III. Evre : Meme başı meme dokusunun alt sınırına iner ve aşağıya doğru bakar.

Meme dikleştirme estetiği yaptırmayı düşünenler memelerini aynada inceleyerek fikir sahibi olabilir. Bu operasyonla birlikte meme büyütme ve meme küçültme ameliyatları da kombine edilebilir.

BÖLÜM 2
Meme Dikleştirme Estetiğinde Kullanılan Teknikler

Meme dikleştirme için en fazla tercih edilen teknik lolipop şeklinde iz bırakan vertikal skar adlı yöntemdir. Ameliyatta meme altındaki dokunun bir kısmı çıkarılarak, meme yeniden şekillendirilir. Kesi yerinde yapılan dikişler ilk aşamada potluk yapsa da, kısa sürede düzelir. Meme sarkması orta derecede olan hastalarda donut dikleştirme veya daire dikleştirme denilen yöntem kullanılabilir. Meme başından yapılan bu operasyonda belli oranda iz kalır. Bu yöntemin kullanımı sınırlıdır. Meme dikleştirme oranı 2-2,5 cm yi geçerse zamanla yara izlerinde genişleme olabilir.

Memelerinde ciddi derecede sarkma olan kişilerde çapa dikleştirme tekniği kullanılabilir. Ancak bu yöntemde daha büyük bir yara izi kalır. Buna rağmen en güzel yuvarlak hatlı, diri görünümlü meme şekli bu teknikle elde edilir. Meme dikleştirme estetiği alanında yüksek teknik gerektiren ve bu konuda uzmanlaşmış estetik cerrah sayısı az olan LaserBra tekniği ile yapılan operasyonlarda oldukça başarılı sonuçlar verir. Bu teknikle yapılan ameliyatlarda kalan izler çapa dikleştirme tekniğinde olduğu gibi büyüktür. Bu yöntemle yapılan ameliyatlarda meme dokusunda ek doku oluşturularak destek yapılır. Böylece meme dikleştirme işlemi daha uzun ömürlü olur.

BÖLÜM 3
Meme Dikleştirme Estetiğinde Aranan Şartlar

Meme sarkıklığını gideren meme dikleştirme estetiği sonrasında ameliyat izi de kalabilmektedir. Bu nedenle adayların ameliyat izini sorun etmemesi gerekir. Ameliyatın kişiye özel yapılması nedeniyle adaylar karar verme aşamasında bazı kriterleri değerlendirmelidir.  Meme dikleştirme sonrasında sahip olacakları meme görünümü ile riskleri göz önüne almaları gerekir. Ayrıca ameliyata uygun olup olmadıklarını aşağıdaki kriterlere göre belirlemeli, sağlıklı karar almaları önerilir.

  • İdeal kilosunu koruyabilecek, fiziksel sağlığı yerinde olanlar
  • Ameliyatın sonuçları hakkında gerçekçi beklentileri olanlar
  • Memeleri uzamış, sallanan ya da düzleşmiş olanlar
  • Memelerinin şeklinden, hacmini kaybetmesinden, sarkmasından rahatsız olanlar
  • Ayakta iken meme başları ve areolaları aşağıya bakanlar
  • Memeler sutyenle desteklenmediğinde meme başları meme katlantı çizgisinin altında olanlar
  • Meme cildi gerilmiş ve areolaları genişlemiş olanlar
  • İki meme arasında sarkma bakımından farklılık olanlar meme dikleştirme estetiği için uygun aday olarak kabul edilirler.

BÖLÜM 4
Meme Dikleştirme Estetiği Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meme dikleştirme isteği olan kişilerin hangi yaşta olursa olsun, fiziksel olarak sağlıklı olmaları gerekir. Kişinin fazla kilolu olması halinde bu operasyonla memelere şekil vermek oldukça zor olur. Bu nedenle ameliyat olmayı isteyen kişilerin normal kiloda olması tavsiye edilir. Fazla kilolu olanlarda enfeksiyon, yara açılması gibi risklerde vardır. Ayrıca sigara alışkanlığı olan kişilerde de iyileşme sürecinde sorun yaşanabilir. Bu nedenle hastaların ameliyattan 15 gün önce sigarayı bırakması, ameliyattan sonra da aynı sürede sigara içmemesi gerekir. Sigara içmek dolaşım bozukluğuna neden olduğu için yara izinin geç iyileşmesine, yara izinin koyu renkte iyileşmesine veya yaranın açılmasına neden olabilir.

BÖLÜM 5
Meme Dikleştirme Estetiği Nasıl Yapılır?

Hastanın meme muayenesi sırasında memelerin büyüklüğü ve sarkıklık oranı belirlenir. Buna uygun şekilde ameliyat planı yapılarak, hangi tekniğin kullanılacağına karar verilir. Bu ameliyatta memelerin sarkıklık miktarına göre belli oranda iz kalacaktır. Bu nedenle izleri sorun edecek kişiler bu operasyonu yaptırmamalıdır. Çünkü meme dikleştirme estetiği kişinin isteğiyle yapılmaktadır. Memelerin durumuna göre ameliyatta aşağıdaki işlemler yapılır.

Hafif derecede gevşeklik ve sarkıklığı olan göğüslerde

Meme büyüklüğünün uygun olması halinde meme başının çevresindeki fazlalık halka çıkarılır. Buradan meme başı yukarıya normal konumuna kaldırılır. Bu şekilde meme dikleştirme yapılırsa, halka şeklinde meme başı çevresinde iz kalır. Bu hastalarda uygun olursa damla şeklinde meme protezi kullanılarak, meme büyütme işlemi de yapılabilir.

Orta ve ileri seviyede gevşeklik ve sarkıklığı olan göğüslerde

Bu özelliklere sahip göğüsleri olan kişilerde meme dikleştirme iki şekilde yapılabilir. Orta seviyede sarkması olanlarda meme başındaki deri fazlalığı halka şeklinde kesilerek çıkarılır. Meme dokusu yerinde toparlanarak, kendiliğinden eriyen dikişle kesi yeri kapatılır. Bu şekilde yara izi meme başı çevresinde kalır. Sarkma oranı fazla olan hastalarda da kesi yeri meme başından açılarak, meme dokusu alt kısma doğru toplanarak kesi yeri kapatılır.

BÖLÜM 6
Meme Dikleştirme Estetiği İyileşme Süreci

Ameliyatın sonunda göğüslere yerleştirilen bandajlar açıldığında, meme görünümü şiş ve şekilsiz olabilir. Meme altı kesi yerinde potluk ve memeler arasında asimetri sorunu olabilir. Bu olumsuz etkiler bir ay sonra kendiliğinden düzelecektir. Ancak ameliyat öncesinde memelerde asimetri varsa bunun düzelmesini beklememelisiniz. Normalde de vücudun iki yarısı birbirinden farklı olur. Dikkatli bakılırsa, vücuttaki asimetri fark edilebilir.

Meme dikleştirme estetiği yapılan hastalarda hafif ağrı, morarma ve şişlik gibi etkiler olabilir. Bunlar hastaları fazla rahatsız etmez. Eğer dikleştirme operasyonunda memelerde dolgunluk sağlaması için meme protezi kullanıldıysa ilk günlerde kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Hafif işlerde çalışanlar bir haftada, ağır işlerde çalışanlar ise üç ayın sonunda işlerine geri dönebilir.

Ameliyatın genellikle üçüncü günü memelerdeki bandaj çıkarılır. Hastalar bu aşamadan sonra sporcu sutyeni giyerler. Kesi yerleri eriyen dikişlerle kapatıldığı için dikiş alma süreci yaşanmaz. Kolu çalıştıran yüzme gibi aktiviteler için bir ay beklenmelidir. Memelerin yeni halini alması, olası his kayıplarının düzelmesi ve yara izinin iyileşmesi yaklaşık 6-12 ayı bulur. Hastaların doktorun önerilerine uyması halinde konforlu bir iyileşme süreci yaşanır.

BÖLÜM 7
Meme Dikleştirme Estetiği Riskleri

Meme dikleştirme estetiği her cerrahi girişim gibi bazı riskler taşır. Hastalara bu konuda ameliyattan önce bilgilendirme yapılır. Olası enfeksiyon, kanama, hematom gibi risklere önlem almak kolay olur. Ancak meme dikleştirme ameliyatına has bazı risklerde dikkate alınmalıdır. 

Bu riskler arasında hastanın cilt yapısından ve sigara alışkanlığından kaynaklanabilen geç yara iyileşmesi bulunur. Bu hasta grubunda yara yeri iyileşmesi gecikir ve yara yerinde kötü bir görünüm oluşabilir.

Ameliyat sonrasında meme dokusunda sertlik oluşması, yağ nekrozu gelişmesi de riskler arasında kabul edilir. Bu nadiren gelişen bir sorundur. 

Memelerde asimetri ameliyat öncesinde de olabilir. Ancak ameliyat nedeniyle meme başında, memelerin boyutunda da asimetri gelişebilir. Bu hastaların en fazla rahatsız olduğu sorunlardan biridir.

Meme dikleştirme estetiği sırasında hastaların süt kanalları da hasar görebilir. Bu durumda hastalar emzirmede sorun yaşayabilir. Bunu önleyebilmek için her türlü önlem alınmakta ve en uygun teknik kullanılmaktadır. Buna rağmen göğüsleri fazla oranda sarkmış ve meme başı yer değiştirmiş hastalarda operasyon sırasında süt kanalları hasar görebilir. Ameliyat olmaya karar veren kişilerin bu riski göze alması gerekir.

Alerjik yapısı olan kişilerde ameliyatta kullanılan malzemelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu nedenle hastaların alerjik yapıda olduklarını doktoruyla paylaşmaları gerekir.

Bazı hastalarda meme dikleştirme estetiği sonrasında gelişen meme kanseri ya da meme hastalıkları olabilir. Ancak bu ameliyattan kaynaklanmaz. Hastaların mamografi, ultrason gibi meme tarama tetkiklerini düzenli yaptırmaları meme hastalıklarından korunmalarına, erken teşhise faydası olacaktır. Meme dikleştirme öncesinde de bu taramaların yapılması önerilir.

BÖLÜM 8
Meme Dikleştirme Estetiği Kalıcı Mıdır?

Meme dikleştirme estetiği meme büyüklüğünü, memelerin üst kısmındaki yuvarlak hattını değiştirmez. Ayrıca meme cildini ve kalitesini de etkilemez. Bu tür beklentileri olan hastalar ameliyattan sonra hüsran olabilir. Bu ameliyatın sonunda memeler kaldırılır, daha diri hale getirilir. Ancak bu işlem kalıcı olmaz. Genetik etkenler, yerçekimi, hamilelik, emzirme, aşırı kilo alıp verme gibi dış etkenlerden dolayı meme sarkması sorunu tekrarlayabilir.

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

avatar
Admin
Kil Maskesi
Kepçe Kulak Estetiği
Göz Kapağı Estetiği
Prp Uygulaması
Karbon Peeling
Peeling
Laminate Veneer