Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme

Mayoz, hayvan, insan ve bitki hücrelerinde cinsel üreme döngüsünün bir parçası olan karmaşık bir hücre bölünme sürecidir. Mayoz bölünme sonucu, bölünmeden önce ana hücrede bulunan kromozom miktarının yarısı olan dört haploid hücre oluşturur. Mayoz iki parçaya bölünür, mayoz I ve mayoz II, ana hücreler dört hücre yapmak için iki kez bölünme işleminden geçer.

 

BÖLÜM 1
Mayoz Nedir?

Mayoz Nedir?

Mayoz, cinsel üremeye katılan hücrelerin hücre bölünmesi sürecidir. İki tam kromozom setine (22 çift numaralı kromozom ve bir çift cinsiyet kromozomu) sahip olan bir diploid ana hücre, haploid olan ve her biri hücre bölünmesinden önce orijinal ana hücrenin DNA'sının yarısını içeren dört hücreyi üretmek için iki kez ayrılır. Mayoz, her biri kendi fazları veya hücre bölünmesi aşamaları olan I ve II olmak üzere iki ayrı döngüye ayrılır. Her döngüde meydana gelen durumlar, mitozda da fazlar içermekte ve her bir durum, hangi çevrime ait olduğunu belirlemek numaralarla etiketlenmektedir. Mesela mayoz I, faz 1 ve anafaz I, mayoz II ise faz II ve anafaz II olarak adlandırılır.

BÖLÜM 2
Mayoz I Aşamaları Nelerdir?

Cinsel üreme hücrelerinin toplam hücre bölünmesi sürecinin ilk yarısı olan Mayoz’un dört aşaması vardır: faz I, metafaz I, anafaz I ve telofaz I. Mitoz veya mayozdan önce, tüm hücreler interfazdan geçer.

İnterfazda, hücre, hücre bölünmesi için hazırlanıyor ve bu noktada birçok işlevi var. Ana hücre, bölünmeye hazırlanırken, ömrünün çoğunda bu aşamada kalır. Üç küçük alt faza ayrılır: G1 fazı, S fazı ve G2 fazı. G1 alt fazında ana hücre kütle olarak artar, böylece daha sonra iki hücreye bölünebilir. G, boşluk kelimesini, 1 ise interfazdaki ilk boşluğu temsil eder. S alt fazı, DNA'nın ana hücrede sentezlendiği bir sonraki evredir. DNA, mayoz I'deki iki hücreye ana hücreden kromozomlar sağlamak için çoğaltılır. S sentez anlamına gelir. Bir sonraki alt faz, G2 fazı veya ikinci boşluk fazıdır. Bu alt fazda, hücre büyüklüğü artar ve proteinlerini sentezler. Ana hücre hala nükleollere sahiptir. Kromozomlar sentezlenir, ancak hepsi kromatin formunda kalır.

Bir sonraki aşamada faz I. Ana hücrede bulunan kromozomlar yoğunlaşmaya başlar ve sonra synapsis meydana geldiğinde nükleer zarfa bağlanır, bu da bir tetrad oluşturmak için bir çift aynı kromozomun yan yana sıralandığı anlamına gelir. Dört kromatitten bir tetrad oluşur. Bu, genetik rekombinasyon veya genlerin "üstünden geçme" noktasıdır. Genler, bir ebeveynin veya diğerinin tam genetik kombinasyonları olabilen veya olmayabilen yeni kombinasyonlar oluşturmak için yeniden birleştirilir. Kromozomlar daha sonra hücre bölünmesi beklentisiyle metafaz evresine geçmeye başlayacaktır.

Metafaz I, mayoz I'in bir sonraki fazıdır. Bu aşamada, tetradların kendilerini hücrede metafaz plakasına hizalar ve kromozom çiftlerinin centromereleri hücrenin karşı kutuplarına veya uçlarına doğru döndürülür.

Anafaz I, hücrenin zıt kenarlarına veya kutuplarına hareket eden kromozomlar ile karakterize edilir. Mikro tüpler olan kinetochore lifleri, kromozomları zıt hücre kutuplarına çekmeye başlar. Kardeş kromatitler, kromozomların zıt kutuplara taşınmasından sonra bir arada kalır. Telofaz I, mayoz ı’in sonraki aşaması ve ayrıca mayozun bu kısmındaki son aşamadır. İğ lifleri, kromozom çiftlerini ana hücrenin zıt kutuplarına çekmeye devam eder. Karşı direklere ulaştıktan sonra, her bir kutup haploid kromozomları içerir, yani her birinin ana hücre olarak yarısı kromozom sayısına sahip oldukları anlamına gelir. Hücre, iki haploid hücre üretmek için sitoplazmanın bölümündeki sitokinez yoluyla bölünür. Mayoz I sonunda, genetik materyalin tekrar çoğalmadığını unutmayın.

BÖLÜM 3
Mayoz II'nin Aşamaları Nelerdir?

Mayoz II dört faza sahiptir; bunlar faz II, metafaz II, anafaz II ve telofaz II'dir. Metafaz II, kromozomlar, hücrenin merkezindeki metafaz II plakasında sıralandığı zaman karakterize edilir. Mayoz I’den metafaz plakasına şimdi metafaz II plakası denildiğine dikkat edin. Kardeş kromatidlerin kinetokore lifleri, hücrenin karşı taraflarına veya kutuplarına işaret etmeye başlar.

Anafaz II ortaya çıkacak bir sonraki aşamadır. İçinde, kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılır ve hücrenin kutuplarına veya yanlarına doğru yolculuğa başlarlar. Bu sırada, kromatitlere bağlı olmayan iş mili lifleri uzamaya başlar. Bu hücrenin şeklini uzatmasına neden olur. Kardeş kromatitler çifti birbirlerinden ayrıldıklarında, tam bir kromozom haline gelirler. Hücrenin kutupları, hücre uzadıkça uzaklaşır ve bu fazın sonunda, her bir kutup, tam bir kromozom seti içerir.

Telofaz II, mayoz II'nin en belirgin aşamasıdır. Çekirdekler zıt kutupların birinde birer tane ile oluşur. Sitokinez, sitoplazmayı bölmek ve iki hücre daha oluşturmak için tekrar oluşur. Bu, her biri orijinal ana hücre olarak kromozomların yarısını içeren dört haploid hücre ile sonuçlanır. Sperm ve yumurtaların döllenme sırasında birleştiğinde, birleştirilmiş haploid hücrelerin her çifti tıpkı ana hücrenin mayoz bölünme işlemine başlamadan önceki gibi bir diploid hücre haline gelir.

BÖLÜM 4
Hücre Yapısı

Hücre Yapısı

Ökaryotik hücreler gerçek bir çekirdek içerir ve insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde, mantarlarda ve alglerde cinsel olarak üreyen hücreleri içerir.

Bir hücrenin en dış kısmı hücre zarıdır. Bu, yalnızca az sayıda molekülün içinde ileri geri hareket etmesini sağlayan yarı geçirgen bir engeldir. Hücre zarı, hücrenin iç kısımlarını dıştan ayırmak için çift bir katmana sahiptir, fakat aynı zamanda hücre ve çevresindeki hücreler arasında farklı maddelerin taşınmasına izin verir.

Sitoplazma, hücre zarı tarafından hücre içinde tutulan bir sıvıdır. Görevi, tüm hücre yapısını ve şeklini desteklemenin yanı sıra, normal hücresel işlem için spesifik fonksiyonları olan organelleri veya küçük organları desteklemektir.

Çekirdeğe sıklıkla hücrenin beyin merkezi denir. Genetik materyali veya DNA ve RNA'yı içerir. İçeride ve dışarıda protein hareketini sağlamak için gözenekleri çevreleyen nükleer bir zarı vardır.

Nükleolus çekirdeğin içindedir ve bir hücre için ribozomları tutar.

Ribozomlar normal hücre işleyişi için protein sentezler. Sitoplazmada askıya alınabilirler veya endoplazmik retikuluma bağlanabilirler.

Endoplazmik retikulum temel olarak bir hücrenin taşıma bölümüdür ve proteinlerin hareket ettiği yoldur.

Lizozomlar, herhangi bir atığın parçalanmasına ve hücreden uzaklaştırılmasına yardımcı olmak için sindirim enzimleri içerir. Lizozomlar dairesel bir şekle sahiptir.

Centrosomes, bir hücrenin çekirdeğinin yanında bulunur. Centrosome, kromozomları hücrenin zıt kutuplarına hareket ettirerek mitozda dokuların hücre bölünmesine yardımcı olan mikrotüpleri oluşturur. Golgi, Golgi aygıtı veya Golgi kompleksi olarak da adlandırılır. Hücreden nakledilmek üzere hazırlıkları yapan maddeleri paketleyen bir organel oluştururlar.

Mitokondri, hücrelerin enerji kaynaklarıdır. Çift zarı vardır ve küre veya çubuk şeklini alırlar. Hücrenin sitoplazmasında bulunurlar ve işlevleri, besinleri ve oksijeni hücre için enerji kaynaklarına dönüştürmektir. Hücrenin hücre iskeleti, mikro tüpler ve lifler kullanarak şeklini korumaya yardımcı olur.

Kirpikler ve flagellalar hücre zarı üzerinde bulunan tüy benzeri yapılardır. Bu iki tür eklenti, hücrelerin bir yerden diğerine taşınmasına yardımcı olur.

Kaynaklar

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

E Vitamini
B1 Vitamini
B6 Vitamini
K Vitamini
Folik Asit
B3 Vitamini
Karbonhidratlar
B2 Vitamini