İstanbul'un Fethi

İstanbul'un Fethi

 Bizans İmparatorluğu, elindeki bütün toprakları kaybetmiş ve sadece İstanbul kalmıştı. İstanbul bir çok bakımdan önemli bir şehir konumundadır. Osmanlılar Anadolu ve Rumeli arasında geçişlerde büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu yüzden ikinci Mehmed İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü büyük ölçüde sağlamak istiyordu. Ayrıca İstanbul alındığı taktirde Çanakkale Boğazı'na da tam anlamda hakim olabilecekti.

Detaylı bir çalışma ve iyi bir plan yapıldıktan sonra Osmanlı ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul'u hem karadan hem de denizden kuşattı. Bu kuşatma yaklaşık olarak 53 gün sürdü. Fatih Sultan Mehmed, İslam tarihi açısından büyük öneme sahip bu zaferiyle Türk ve Dünya tarihine adını yazdırdı. İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'nde birçok açıdan önemli değişiklikler yaşandı.

BÖLÜM 1
Hazırlık Dönemi ve Savaşın Başlaması

İkinci Mehmed 21 yaşında ikinci kez tahta çıktı. 21 yaşında olmasına rağmen askeri ve idari alanda çok başarılı hamleler yaptı. Yaptığı bu hamleler İstanbul'un fethinde Osmanlı ordusuna çok fazla yardımcı olacaktı. 

Yedinci Osmanlı hükümdarı olan ikinci Mehmed, tahta geçer geçmez İstanbul'un fethi ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu çalışmaların başında içeride ve dışarıda almış olduğu stratejik önlemler gelir. Daha sonrasında İstanbul'un fethi süreci başlamıştır.

Bizans surları kuşatıldıktan sonra ikinci Mehmed tarafından çizimleri yapılan ve top ustası Urban tarafından döktürülen devasa toplarla bombardıman başlamıştır. Bizans'ın yıkılmaz dediği surlar yıkılmaya başlamış, yıkılan yerler Bizans askerleri tarafından kapatılmaya çalışılsa da tamamen kapatılamadan Osmanlı askerleri kaleye girmiştir. Denizden de Kaptanı Derya Battaloğlu Süleyman komutasındaki Osmanlı donanması tarafından Bizans surları bombalanmaya başlanmıştır. Kaptan-ı Derya Battaloğlu Süleyman, Papa'nın Bizans'a yardım etmeleri için gönderdiği cenevizlileri de geri püskürtmüştür.

Osmanlı donanması Haliç'te bulunan zincirleri geçemeyeceğini anlayınca bu durumu hükümdara iletmiş, bunun üzerine yeniden yapılan planlar doğrultusunda gemiler karadan geçilerek Haliç'e indirilmiştir. 22 Nisan 1453'te gemileri Haliç'te gören Bizanslılar şaşkına dönmüştür. Bizans İmparatoru da gemileri Haliç'te görünce, İkinci Mehmed'e elçi göndererek kuşatmayı kaldırması halinde istediği kadar vergiyi vermeyi kabul ettiğini iletmiştir. Fakat ikinci Mehmed, elçilere, "efendinize söyleyin, direnmeyi bırakıp şehri teslim etsin, bunu yaparsa karşılığında Mora' nın hakimiyetini kendisine bırakacağız, yapmazsa şehre zorla girecez. Biz Sultan Murat Han oğlu Mehmed Han olarak peygamber müjdesi peşindeyiz" demiştir. Bizans İmparatoru bu teklifi kabul etmemiş bunun üzerine ikinci Mehmet ordusu ile birlikte 29 Mayıs 1453, Salı günü, şehre girmiştir. Ulubatlı Hasan'ın Bizans surlarına Osmanlı sancağını dikmesi ile İstanbul'un fethi tamamlanmıştır. Aynı gün Bizans İmparatoru ve beraberindeki askerler de teslim olmuşlardır.

BÖLÜM 2
İstanbul'un Fethinin Sonuçları

  • Osmanlı Devleti yükselme devrine geçti.
  • Osmanlı Devleti imparatorluk haline geldi. 
  • Osmanlı Devleti başkentini İstanbul'a taşıdı. 
  • Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü sağladığı. 
  • İkinci Mehmed, Fatih ünvanını aldı.
  • Bizans yıkıldı. 
  • Yeni Çağ başladı.
  • Derebeylik yıkılmaya başladı.
  • Avrupalılar yeni yollar aramak için Coğrafi Keşifleri başlattı.
  • Osmanlı Devleti Anadolu'daki Türk beylerine üstünlüğünü kanıtladı. 

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Çernobil
Birleşmiş Milletler
Milli Bayramlar (Türkiye)
Dolar
Büyük Selçuklu Devleti
İsmet İnönü
Mustafa Kemal Atatürk
Çingeneler