İletişim

İletişim

'İletişim' insan faaliyetinin her anıyla iç içe olan özelliklerdir. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi gibi yollarla aktarılan bilgilerdir.

BÖLÜM 1
İletişim Öğeleri

İletişim Öğeleri
 • Gönderici (Kaynak): Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi ya da kurumlardır.
 • İleti: Göndericinin alıcıya aktardığı mesajlardır.
 • Kanal: Göndericinin iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yoldur.
 • Bağlam: İletişim unsurlarının meydana getirdiği ortamdır.
 • Geri Bildirim: Alıcının göndericiye verdiği her türlü cevaptır.
 • Şifre: Gönderici, iletisini yazıyla ya da resimle aktarabilir. Bunların her biri şifredir.

BÖLÜM 2
İletişim Türleri

 • Kişinin kendisiyle iletişimi

Bireyin kendisiyle konuşması, kendi kendine düşünmesi, kendi sorunlarını kafa yorarak çözüm yolları araması, hayal kurması, plan yapması, kendisiyle ilgili her türlü şeyi değerlendirmesi kişinin kendisiyle yaptığı iletişimin içerisinde değerlendirilir.

Sosyal nedenlerle depresyon içerisinde olan insanlar kendileriyle daha fazla iletişim kurarlar.

 • Hayvanlarla iletişim

İnsanlar, evlerinde besledikleri hayvanlara isimler koyarlar ve onları da bir birey gibi görüp onlarla iletişim kurarlar. Hayvanların bazıları insanları anlayıp bazı şeyleri kodlarlar ve sahiplerine bir şekilde kendilerini anlatabilirler. 

 • Canlı olmayan maddelerle iletişim

Bir taş, yaprak, kaşık, diken gibi araçlar insanlar için iletişim unsuru olmasa da farkında olmadan iletişim kurulan araçlardır. Örneğin elimize diken battığında verdiğimiz tepkiyle ve kendi kendimize söylenmemizle aslında dikenle iletişim kurmuş oluruz.

 • Kişilerarası iletişim

Aynı yer ve zamanda yüzyüze sözlü veya sözsüz iletişim olabileceği gibi, telefon gibi teknolojik araçlar aracılığı ile de olabilir. Yazı yazarak, mektuplaşarak ya da mesajlaşarak kurulan iletişim de bu iletişim türünün içerisine girer.

 • Kamusal İletişim

Bir siyasetçinin kitlelere yaptığı konuşma, bir uzmanın küçük veya büyük bir gruba konuşması, nutuk, söylev, bir gruba karşı konuşma ya da bilgi verme gibi konuşmalar da kamusal iletişim sayılır.

BÖLÜM 3
Sözlü İletişim

Sözlü iletişim dil veya dil ötesi olmak üzere iki gruba ayrılır. İnsanların karşılıkla olarak konuşarak kurdukları iletişime dil ile iletişim, sesi kullanarak (bağırma, vurgu yapma, sesin tonu) yaptıkları iletişime dil ötesi iletişim denir.

Dille iletişimde insanların 'ne' söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise 'nasıl' söyledikleri önemlidir.

Dil, insanlar arasındaki en önemli ve etkili iletişim kaynağıdır. Kişiler ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek anlamlandırırlar.

Sözü iletişimde konuşmaların %40'ı dudaktan okunur.

BÖLÜM 4
Sözsüz İletişim

Konuşulan dilin dışında;

 • Jestler
 • Mimikler
 • Yüz ifadeleri
 • Baş hareketleri
 • Bedensel temas
 • Giyim-kuşam

gibi etkenler de iletişim için önemlidir ve kişilerarası sözsüz iletişim içerisine girerler.

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

avatar
Yazar
Satrancın Tarihi
Satranç
Sinirbilim
Gitar
Özgürlük Anıtı
İdeoloji
Kriptoloji (Şifre Bilimi)