Nil Nehri

Nil Nehri

Nil Nehri (Nile), Kuzeydoğu Afrika'da yer alan, Dünya'nın en uzun nehridir. Güneyden kuzey yönüne doğru akan nehrin uzunluğu yaklaşık 6.650 km'dir. Nil Havzası, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya gibi 11 ülkeyi kapsadığı için "Uluslararası" bir nehir olan Nil; Etiyopya, Eritre, Güney Sudan, Sudan Cumhuriyeti ve Mısır'ın birincil su kaynağıdır. 

Nil Nehri'nin, Beyaz Nil, Mavi Nil ve Atbarah olarak adlandırılan üç ana kolu vardır. Beyaz Nil, nehrin birincil ana kolu olarak kabul edilir. Bununla birlikte Mavi Nil, suyun ve siltlerin çoğunun kaynağıdır. Beyaz Nil, Orta Afrika'nın Büyük Göller Bölgesi'nde yükselir ve Tanzanya, Victoria Gölü, Uganda ve Güney Sudan'dan kuzeye doğru akar. Mavi Nil, Etiyopya'daki Tana Gölü'nden başlar ve güneyde Sudan'a doğru akar. İki nehir Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyinde birleşir.

Nehrin kuzey bölümü, önce Sudan çölünden Mısır'a, daha sonra da büyük bir deltadan geçerek Akdeniz'e akmaktadır. Mısır uygarlığı ve Sudan krallıkları eski zamanlardan beri nehre derin bir maneviyatla bağlılardı. Mısır'ın nüfusu ve şehirlerinin çoğu, Aswan'ın kuzeyindeki Nil Vadisi boyunca uzanır ve Antik Mısır'ın neredeyse bütün kültürel ve tarihi yerleri nehir kıyılarında bulunur.

BÖLÜM 1
Fiziki Özellikleri

Fiziki Özellikleri
 • Victoria Gölü bölgesi ve Akdeniz bölgesi arasında toplam uzunluğu yaklaşık 6,650 km olan Nil, yalnızca Afrika kıtasının değil, aynı zamanda Dünya'nın en uzun nehirdir. Nil Havzası 3.254.555 km² büyüklüğünde olup, Afrika kıtasının yaklaşık %10'unu kaplamaktadır. Nil havzası büyük ve karmaşık bir aoraya sahiptir. Bu nedenle havza boyunca hava durumu, buharlaşma oranı, evapotranspirasyon ve yeraltı suyu akışı gibi pek çok faktörde değişkenlikler görülür.
 • Hartum, Jinja ve Cuba şehirlerinden geçen kol Beyaz Nil olarak bilinir. Mavi Nil, Hartum'da Beyaz Nil'le birleşir. Beyaz Nil ekvatoral Doğu Afrika'da, Mavi Nil ise Etiyopya'da başlar. Her iki kol da Doğu Afrika Rifti'nin batı yakasındadır.
 • Tanzanya'daki Bukoba kasabası yakınlarındaki Victoria Gölü'ne akan Kagera Nehri, nehrin en uzun ve besleyici kaynağı olmasına rağmen, hangi kaynakların Kagera'yı beslediği tartışma konusudur. Bururi Eyaleti'nde, doğan Ruvyironza ve Ruanda'daki Nyungwe Ormanı'na akan Nyabarongo Nehri'de Nil'i besleyen önemli kaynaklardandır.
 • 2010 yılında bir keşif grubu, Rukarara Nehri'nde araştırmaya çıkarak Nil'i besleyen 6,758 km uzunluğunda yeni bir kaynak buldular.

BÖLÜM 2
Kolları

Kolları
 • Atbara Nehri
  • Mavi Nil ile birleşen tek büyük kol olan Atbara Nehri, Tana Gölü'nün kuzeyindeki Etiyopya'da doğar ve yaklaşık 800 km'lik bir uzunluğa sahiptir. Atbara yalnızca Etiyopya'da yağmurun yağdığı dönemlerde akar ve çok hızlı kurur. Nehir Ocak-Haziran arasındaki kurak dönemlerde, kurumaya Hartum'un kuzeyinden başlar.
 • Mavi Nil
  • Mavi Nil, Etiyopya yaylalarındaki Tana Gölü'nden doğar ve Hartum'da Beyaz Nil ile birleştiği noktaya kadar yaklaşık 1.400 kilometre uzunluğa sahiptir. Suyun taşıdığı tortunun %96'sı Etiyopya'dan gelir. 
  • Siltlerin taşınması yalnızca Etiyopya'daki yağışlı dönemlerinde gerçekleşir ve ancak Etiyopya Platosu'nda yağışların çok yüksek olduğu yerlerde meydana gelir. Yılın geri kalanında Sobat, Tekeze ve Atbarah nehirleri gibi zayıf bir akışa sahiptir. Sert ve kurak mevsimlerde Mavi Nil tamamen kurur. 
  • Mavi Nil'in yıllık akış döngüsü önemli ölçüde değişiklik gösterir. Bu durum Nil Nehri'nin yıllık akış döngüsünü önemli ölçüde etkiler. Mavi Nil'in akışı kurak mevsimlerde 113 m³ seviyelerinde iken, yağışlı mevsimlerde, 5.663 m³'e kadar çıkar.
 • Bahr al Ghazal ve Sobat Nehirleri
  • Bahr al Ghazal ve Sobat Nehri, tahliye bakımından Beyaz Nil'in en önemli iki koludur. Bahr al Ghazal Havzası, Nil'in alt havzalarından en büyüğü olup, 520.000 km²lik bir alanı kapsar. 
  • Nil Gölü'nün güneyinde yer alan Sobat Nehri, Nil Nehri'ne yılda 412 m³'lük bir katkıda bulunur. Sobat Nehri, sel suları altında olduğu zamanlar, büyük miktarda tortu taşır ve Beyaz Nil'in renginin büyük ölçüde değişmesini sağlar.

BÖLÜM 3
Tarihçesi

Tarihçesi
 • Nil Nehri, Mısır'da Taş Devri'nden bu yana medeniyetlerin yaşam kaynağı olmuştur. Tüm Mısır kentleri ve nüfusun büyük bir kısmı, Aswan'ın kuzeyindeki Nil Vadisi boyunca uzanmaktadır. Deniz seviyesi en son Buzul Çağı'nın sonunda yükselmiş ve nehir Sidra Körfezi'ne akmaya başlamıştır. İklimdeki bu değişiklik aynı zamanda MÖ. 3400 yılları civarında Sahra Çölü'nün oluşmasına neden olmuştur.
 • Nil Nehri, Etiyopya Yaylaları'ndan kuzeye doğru akan beşinci nehirdir. Nil'in batısında yer alan çöldeki kuru su yollarını tanımlamak için uydu görüntülerinden yardım alınmıştır. 
 • Miosen devri sonundaki "Messiniyen Tuzluluk Krizi" sırasında, Akdeniz'in kapalı bir havza iken, Nil Nehri rotasını yeniden değiştirmiştir. Bu yön değişikliği, Akdeniz oluştuğu dönemde, tortu ile dolu uzun ve derin bir kanyon oluşumuna neden olmuştur. 
 • Tanganyika Gölü, Virunga Volkanları Ruanda'daki parkuru engelleyene kadar Nil Nehri'ne akmıştır. Nil Nehri o dönemlerde şimdiki uzunluğundan çok daha uzundu.

BÖLÜM 4
Mısır'ın Yaşam Kaynağı Nil

Mısır'ın Yaşam Kaynağı Nil
 • Devirler boyu bir yaşam kaynağı olan Nil Nehri, Mısır uygarlığının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Yunan tarihçi Herodot, "Mısır'ın Nil'in armağanı" olduğunu yazmıştır. Nil'den gelen silt yatakları çevredeki araziyi verimli hale getirmiştir. Eski Mısırlılar, Nil civarında buğday, keten, papirüs ve diğer mahsulleri yetiştirip satmışlardır.
 • Buğday, açlık çeken Orta Doğu'da çok önemli bir mahsuldü. Mısır'ın Nil Nehri sayesinde buğday üretimi bakımından zengin bir ülke olması, diğer ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini güvence altına almış ve ekonomik istikrarına önemli katkıda bulunmuştur. Antik çağlardan bu yana Nil Nehri boyunca geniş kapsamlı ticaret yapılmıştır. Eski Mısır halkları tarafından, Nil Nehri'ne, medeniyetlerine getirdiği tüm mucizelere atıfta bulunan ilahi bir şarkı yazılmıştır.
 • Su hem insan hem de hayvancılık için hayati öneme sahipti. Ayrıca nehir, insanlar ve ürünler için uygun ve verimli bir ulaşım kanalıydı.
 • Nil Nehri, Eski Mısır'ın manevi hayatında da önemli bir yer teşkil ediyordu. "Hapi" yıllık sellerin tanrısıydı ve firavunla birlikte selleri kontrol ettiği düşünülüyordu. Nil, yaşamdan ölüme ve ölümden öbür dünyaya bir geçit olarak kabul edildi. Doğu, bir doğum ve büyüme yeri, batı ise ölüm yeri olarak kabul ediliyordu. Çünkü tanrı "Ra" (Güneş), gökyüzünden geçerken her gün doğum, ölüm ve dirilişi yaşardı. Bu yüzden bütün mezarlar Nil'in batısındaydı. Çünkü Mısırlılar, öbür dünyaya gidebilmek için ölümü sembolize eden tarafa gömülmeleri gerektiğine inanıyorlardı.
 • Nil, Mısır'ın yaşamında, hayati derecede önemli bir yer teşkil ettiği için, Antik Takvim Nil'in üç döngüsüne göre şekillendirilmişti. Her biri otuz günlük aylardan oluşan mevsimlere, Akhet, Peret ve Shemu adları verilmişti. Su baskını anlamına gelen Akhet, nehri su bastığında, verimli toprakların geride kalarak tarımsal büyümenin filizlendiği zamandı. Peret büyüme mevsimi, son mevsim Shemu ise hiç yağmurun yağmadığı hasat mevsimiydi. 

BÖLÜM 5
Nil Nehri Üzerindeki Köprüler

Nil Nehri Üzerindeki Köprüler
 • Mavi Nil ile Kuzey Hartum arasındaki köprüler;

Mac Nimir Köprüsü
Mavi Nil Yolu ve Demiryolu Köprüsü
Burri Köprüsü
Elmansheya Köprüsü
Soda Köprüsü

 • Hartum ile Omdurman arasındaki köprüler;

Beyaz Nil Köprüsü
Fitayhab Köprüsü
Al Dabbaseen Köprüsü 
Omhuraz Köprüsü 

 • Kuzey Hartum ile Omdurman arasındaki köprüler;

Shambat Köprüsü
Halfia Köprüsü

 • Tuti'yi diğer şehirlere bağlayan köprüler;

Hartum - Tuti Köprüsü
Omdurman -Tuti Asma Köprü 
Hartum Kuzey - Tuti Köprüsü 

 • Diğer köprüler;

Shandi Köprüsü, Shendi
Atbarah Köprüsü, Atbarah
Merowe Köprüsü, Merowe
Aswan Köprüsü, Aswan
Luksor Köprüsü, Luksor
Suhag Köprüsü, Suhag
Assiut Köprüsü, Assiut
Minya Köprüsü, Minya
Al Marazeek Köprüsü, Helwan
Moneeb Köprüsü, Kahire
Abbas Köprüsü, Kahire
Üniversite Köprüsü, Kahire
Qasr al-Nil Köprüsü, Kahire
6 Ekim Köprüsü, Kahire
Abu El Ela Köprüsü, Kahire (1998'de kaldırıldı)
Yeni Abu El Ela Köprüsü, Kahire
İmbaba Köprüsü, Kahire
Rod Elfarag Köprüsü, Kahire
İkinci Çevre Yolu Köprüsü, Kahire
Banha Köprüsü, Banha
Samanoud Köprüsü, Samanoud
Mansoura Köprüsü, Mansoura
Talkha Köprüsü, Talkha
Yüksek Shirbine Köprüsü, Shirbine
Shirbine Köprüsü, Shirbine
Farscor Köprüsü, Kafr Sad
Uluslararası Sahil Yolu Köprüsü
Yüksek Damietta Köprüsü, Damietta
Damietta Köprüsü, Damietta
Kafr El Zayat Köprüsü, Kafr El Zayat
Zefta Köprüsü, Zefta

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Fransa
Balıkesir
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Trabzon
Çanakkale
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi