Belçika

Belçika

Belçika, kuzeybatı Avrupa ülkesi olan, en küçük ve en yoğun nüfuslu Avrupa ülkelerinden biridir.  Ayrıca Belçika, 1830'daki bağımsızlığından beri anayasal hükümdarın başkanlık ettiği temsili bir demokrasi olmuştur. Başlangıçta, Belçika üniter bir hükümet biçimine sahipken, 1980'lerde ve 90'larda, Belçika'yı Flanders, Valon Bölgesi ve Brüksel Başkent bölgeleri arasında paylaşılan güçlerle federal bir devlet haline getirmek için adımlar atılmıştır.

Kültürel olarak, Belçika, Batı Avrupa’nın Romanyalı ve Cermen dil aileleri arasındaki sınırı kuran heterojen bir ülkedir.

Ülkenin komşularıyla birlikte toplam 1,385 km toprak sınırına sahip olan Belçika, Hollanda kuzeyde, Almanya doğuda, Lüksemburg güneydoğuda ve Fransa ile güney sınırına sahiptir.

Belçika, şehirleşme, ulaştırma ve sanayinin çelişen taleplerini ticari ve yoğun tarımla dengelemeye çalışan yoğun nüfuslu bir ülkedir. Büyük miktarlarda hammadde ithal eder ve çoğunlukla diğer AB ülkelerine büyük miktarda mamul ihraç eder.

 

BÖLÜM 1
İklim

Belçika, ağırlıklı olarak Atlantik'ten gelen hava kütlelerinin etkisinde ılıman, deniz iklimine sahiptir. Hava kütlelerinin hızlı ve sık değişimi Belçika'da hava koşullarında önemli değişkenlikler yaratmaktadır.

Kışlar nemli ve sık sisli geçer; yazlar oldukça ılımandır. Yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık 10 ° C’dir. Kabaca ülkenin ortasında bulunan Brüksel’de, Ocak ayındaki sıcaklık ortalama 0 ° C altında ve Temmuz ayındaki sıcaklık ortalama  22 ° C’nin altındadır.

BÖLÜM 2
Bitkiler ve Hayvanlar

Baskın ağaç meşedir. Diğer ağaç türleri ise kayın, huş ağacı ve karaçamdır.

Yaban domuzu, yaban kedileri, geyik ve sülün bölgedeki en yaygın hayvanlar arasındadır. Belçika'nın ovalarında birçok kuş türü bulunabilir. Ardennes'in kuzeyindeki Anglo-Belçika Havzası, kayda değer miktarda muskrat ve hamster barındırmaktadır.

BÖLÜM 3
Ekonomi

Belçika, gayri safi milli hasıla (GSYİH) hizmet sektörünün büyük çoğunluğuyla serbest girişimci bir ekonomiye sahiptir. Belçika ekonomisi de Avrupa’ya ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Ülke, Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği (BLEU), Benelüks Ekonomik Birliği ve AB dahil olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlara üye olmuştur.  

Tarihsel olarak, Belçika’nın ulusal refahı, esas olarak, ülkenin ithal ham maddelerin üreticisi ve işleyicisi daha sonra da nihai ürün ihracatına bağlıydı. Ülke, 19. yüzyılın başlarında, özellikle Valon-Meuse vadisinde, güney Valon kömür madenciliği bölgesinde bulunan fabrikalarla büyük bir çelik üreticisi haline gelmiştir. Ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru Valon Bölgesi'ndeki kömür rezervleri tükenmiş, çelik endüstrisi yetersiz kalmış, işgücü maliyetleri önemli ölçüde artmış ve yabancı yatırımlar büyük ölçüde azalmıştır.

Hükümet, gelişmekte olan endüstriyel üretimin, özellikle çelik ve tekstil sektörlerini sübvanse etmekte,sübvansiyonları desteklemektetir. Ayrıca dış yatırımı çekmek için vergi teşvikleri, düşük faiz oranları ve sermaye primi teklif etmiştir. Hükümet, dış ticareti finanse etmek (yani, yabancı malları ithal etmek) ve cömert sosyal refah sistemini sürdürmek için yurt dışından ağır borç almak zorunda kalmıştır. 1980'lerin başında hükümet bütçe açığını azaltmaya çalışmış ve Merkez Bankası tarafından daha sıkı para ve maliye politikaları uygulandığında borç / GSYİH oranını azaltmıştır. 21. yüzyılın başlarında, Belçika sosyal güvenlik fonu kaynaklarını çeşitlendirdi ve bütçesini dengelemeyi başardı.

BÖLÜM 4
Ticaret

Ticaret

Belçika’nın başlıca ithalatı arasında hammaddeler (petrol dahil), motorlu taşıtlar, kimyasal maddeler, tekstil ve gıda ürünleri yer almaktadır. Başlıca ihracat, motorlu taşıtlar, kimyasal maddeler ve eczacılık ürünleri, makine, plastik, elmas, gıda ve hayvancılık, tekstil ürünleri ve demir-çeliktir.

Belçika’nın ana ticaret ortakları, AB’nin üye ülkeleri, özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere’dir.

BÖLÜM 5
Şehirler

  • Brüksel - Belçika'nın başkenti ve AB'nin resmi olmayan başkentidir.
  • Antwerp - Belçika'nın en büyük ikinci şehridir.
  • Bruges
  • Gent
  • Leuven - Avrupa'nın en eski üniversitelerinden birinin egemen olduğu küçük bir şehir.
  • Liège
  • Mechelen
  • Mons
  • Namur

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

Fransa
Balıkesir
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Trabzon
Çanakkale
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi